Stream og slides fra seminaret «Velferdsteknologi og risiko»

17. jun. 2019

Stream og slides fra seminaret «Velferdsteknologi og risiko»

Digitalisering av helse og velferdsteknologi skyter fart, men hvor er fokuset på sikkerhet og nytteverdi? 50 i salen og omtrent 40 på stream fulgte halvdagsseminiar fra Norwegian Smart Care Cluster. Her er streamen i opptak og presentasjonene.

Intro Norwegian Smart Care Cluster v/Arild Kristensen, daglig leder NSCC

Når det gjelder risiko så må hele næringskjeden være med. Vi må ha med myndigheter som legge premisser og krav og gjør tilsyn. Vi må ha med kommuner og helseforetak – for det er de som anskaffer og drifter de teknologiske løsningene, utviklere og leverandører har et stort ansvar for at deres teknologi og tjenester er trygge, helsepersonell som i praksis bruker løsningene og forskere og fagspesialisert som bistår næringen og helseutdanningene.

Presentasjon1:
Teknologi i helse - Muligheter, behov og risiko
: Rune Winter, Multiconsult

Rune Winther har en doktorgrad innen matematisk statistikk og er spesialist på risikostyring og pålitelighetsanalyser. Han har jobbet med flom og vind og bygg, og i 2015 ble han kåret til «Årets ildsjel» av Rådgivende Ingeniørers Forening for sitt brennende engasjement for systemsikkerhet og risikostyring, på tvers av bransjer.

Presentasjon2:
Velferdsteknologi - en forutsetning for trygge og gode tjenester, Helsetilsynet v/Geir Sverre Braut som vikar for Heidi Merete Rudi.

Presentasjon3:
Ansvar? Sikkerhetsfaglige og formelle vurderinger ved innføring av ny teknologi
v/Geir Sverre Braut, seniorrådgiver SUS, professor UiS/HVL.

Presentasjon4:
Confronting the risks of implementing new technologies-from artificial intelligence to biomedical devices in health services
v/ Paul Barach, Clinical Professor, Children's Hospital, Wayne State University School of Medicine, International Academy for Design and Health.

Presentasjon5:
Velferdsteknologi og risikostyring v/Bjarte Bøe Leder, avdeling for velferdsteknologi, Helsehuset, Stavanger kommune

Presentasjon6:
Hvordan kan helseteknologi og kunstig intelligens brukes til å bedre norsk pasientsikkerhet? v/Athar Ali Tajik, Medisinsk fagdirektør, Statens Undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten.

Statens Undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten fikk raskt kallenavnet Havarikommisjonen for helse. Etablert i 2018, har hovedkontor her i Stavanger, og skal, som navnet tilsier; undersøkelse å utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger når noe krasjer skikkelig i helsevesenet. Formålet skal være å lære og forebygge alvorlige hendelser.

Athar Ali Tajik er medisinsk fagdirektør for undersøkelseskommisjonen. Han er utdannet kardiolog, og har, i tillegg til å jobbe som lege, vært seniorrådgiver for helse hos Deloitte.

Presentasjon 7:
Digital sanntids prosesstøtte for gode pasientforløp, pasientsikkerhet og effektive tjenester v/Marit Strandquist, Sensio.

Marit Strandquist i Sencio har, sammen med Lise Ådal, skrevet boken «Veien til bedre helseledelse». Sammen har de utviklet en digital tavle de kaller IKOS.

Presentasjon8:
Gevinstrealisering v/ Håkon Brydøy

Håkon Brydøy, prosjektdirektør i Helse Stavanger, ber oss om å løfte blikket fra leveranser til anvendelsen, altså feste blikket på effekten. Vi må alltid må være opptatt av nytteverdien av hva vi gjør.

Arkiv