"Flere bedrifter og startup tilknyttet BTO vil ha direkte nytte av det nettverket, kompetanseutviklingen og den tilretteleggingen for markedet som NSCC driver i dag."
- Katinka Tofte Amundsen
Vis fakta

KONTAKTINFO:

Katinka Tofte Amundsen

Senior Business Developer
+47 980 26 926

Norwegian Smart Care Cluster åpner avdeling i Bergen

Det skjer mye spennende på helsefronten i Bergen, både hos bedrifter, kommuner, akademia og i HelseVest/Helse Bergen. Norwegian Smart Care Cluster starter nå i samarbeid med Bergen Teknologioverføring (BTO) en egen avdeling i Bergen.

Katinka Tofte Amundsen fra BTO blir leder for NSCC avdeling Bergen.   

-NSCC har gjort en god jobb med å skaffe medlemmer, og gjør en fantastisk jobb for dem. Det er mye av dette vi har behov for i Bergen. Flere bedrifter og startup tilknyttet BTO vil ha direkte nytte av det nettverket, kompetanseutviklingen og den tilretteleggingen for markedet som NSCC driver i dag. Dessuten håper vi selvsagt på at nye medlemmer finner et fellesskap i klyngen. Et avdelingskontor i Bergen gir også eksisterende NSCC-medlemmer nærhet til Helse Vest og kommuner i Hordaland som ofte er kundene til selskaper innen velferdsteknologi. Det blir kortere vei til kunden, sier Tofte Amundsen. 

 

Fem år i helseteamet
Katinka Tofte Amundsen har solid erfaring med helserelaterte oppstartsbedrifter. I fem år jobbet hun i «team helse» i BTO, men hovedsakelig med medisinske prosjekt som ofte kan ha en tidsramme på 10-15 år.

-Innen velferdsteknologi regner jeg med at farten er en helt annen fra start til resultat, sier hun. 

-Jeg jobber nå i «Team innovasjon og akselerasjonsprogram» i BTO, og det å nyttiggjøre meg av nettverk og kompetanse innen helse på vegne av NSCC, blir veldig kjekt, sier Katinka Tofte Amundsen.  

-Hva konkret skal du gjøre?

Jeg skal jobbe for at NSCCs tilbud, tjenester og møteplasser treffer nye og gamle medlemmer i Bergen.  Nye samarbeidsprosjekter, rekruttering av nye bedrifter, kommuner, oppstartsselskap og FoU – samt søke opp relevante samarbeidspartnere i etablert virksomhet blir viktig, sier Tofte Amundsen, som synes det er et flott initiativ fra NSCC.

-Med alle de tilbud og store nettverk som NSCC allerede har blant medlemmene sine, er dette en flying start, sier Tofte Amundsen.

MØTEPLASS: Kafeen hos BTO er et myldrested for gründere og selskapsutviklere. (Foto: Hilde Garlid)


Helseklyngen Alrek
I Bergen finnes det en kunnskapsklynge innen helse tilknyttet Universitetet i Bergen. Det heter Alrek og driver mye med helseforskning. Alrek med sine forskere og studenter innen medisinsk utvikling er en naturlig samarbeidspartner for NSCC. Deres visjon er:

«Å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling". 

Les mer om Alrek helseklynge her  

-Som TTO er BTO er en naturlig del av Alrek sitt nettverk. Det er en dyktig og aktiv forskningsklynge for forskere og studenter, men mangler gründerne og selskapsinnovasjonene, sier Katinka Tofte Amundsen.


Sterkere klyngeteam
Vi har mange medlemmer i Hordaland og et lokalt nærvær vil gi disse og nye medlemmer et godt tilbud for nettverk, kunnskapsdeling og samarbeid. Det er akkurat det samme vi gjør ellers i klyngen, men nå styrker vi teamet med en veldig god samarbeidspartner i BTOen og Katinka, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.  

-Visjonen vår et at vi får en sterk lokal klynge i Bergen og Hordaland, med et like sterkt klyngeteam og stort antall medlemmer i Hordaland som i Rogaland, sier han.  

Arkiv