"94 prosent av nordmenn i alderen 60 år og eldre eier sin egen bolig. 15 prosent eier to eiendommer."
- ARC2018

Nordmenn over 65 år er mange, friske, høyt utdannet, rike og produktive

Visste du at 16,8 prosent av den norske befolkningen i 2017 er 65 år eller eldre? Og kurven stiger. De neste 15 årene blir Norge en såkalt "superaldersamfunn" (super-aged society), hvor 21 prosent av innbyggerne vil være over 65 år.

Dette er bare noen få av mange, mange fakta om den norske befolkningen og vår helsetilstand, vår tilpasning til et samfunn med en aldrende befolkning og hvilke grep samfunnet må ta for å tilpasse seg sin egen innbyggermiks som er å lese i «The Aging Readiness & Competitiveness Report 2018».

I alt er 10 europeiske land analysert, og rapporten kan i sin helhet leses på ARC nettstedet.

Rapporten om Norge kan leses her: http://arc2018.aarpinternational.org/files/2018_Norway.pdf

I følge oppsummeringen av den norske delen av rapporten så kommer ikke eldrebølgen som et sjokk på norske myndigheter:  «Landet tilpasser seg proaktivt ved å modernisere sitt sosiale sikkerhetsnett og arbeidsstyrke blant annet ved kommuner som driver utviklingen av innovative, kostnadseffektive løsninger for å imøtekomme en aldrende befolkning».

Rapporten peker også på at de eldre er en stor ressurs for samfunnet fordi de er:

• Friske og høyt utdannet
Nordmenn er blant dem i Europa som lever lengst; med femte lengste levetid i Europa. 79 prosent av alle nordmenn i alderen 55 til 74 år har minst utdanning på videregående nivå, og en femtedel har høyere enn EU-gjennomsnittet. Nordmenn er også blant dem i Europa der flest av innbyggerne er digitale. 

• Rike
94 prosent av nordmenn i alderen 60 år og eldre eier sin egen bolig. 15 prosent eier to eiendommer. Norge er det land i Europa hvor foreldre over 67 år, lever mest uavhengig av sine barn. 

• Produktivt aktiv
I tillegg til å være økonomisk rike, er også de eldre i Norge blant de mest yrkesaktive av alle sine OECD-kollega. Over 18 prosent av befolkningen over 65 år, er fortsatt yrkesaktive. Norske pensjoniser bidrar også vesentlig til samfunnet i form av frivillig arbeidMens de er rike, er de også mer aktive i arbeidsstyrken enn deres OECD-kolleger, med over 18 prosent av de over 65 som fortsatt jobber. Norske pensjonister bidrar også til samfunnet ved frivillig arbeid, med den skapt verdi som anslås å være over 25 milliarder NOK, noe som tilsvarer 45.000 heltidsjobber (2016-tall)


• Opplyste og innvolverte
Siden 1992 har kommunene vært pålagt å etablere eldreråd i alle kommuner, og eldrerådene er høringsinnstans i mange politiske prosesser i kommunen. I følge en undersøkelse fra 2014, gjort blant seniorrådsmedlemmer, mener 70 prosent av dem at de har ganske eller veldig stor innflytelse på de beslutningene som blir tatt hvor seniorene i kommunen er tatt med på råd.Relaterte dokumenter:

Arkiv