"Jeg er tilfreds og glad for å ha fått Longship om bord som ny hovedeier. De sikrer oss tilgang på kritisk kompetanse og gi oss nødvendig handlekraft i en viktig fase for Sensio"
- William Holm, adm.dir Sensio
Vis fakta

Sensio AS

Selskap: Smarthus- og velferdsteknologiselskap

Oppstart: Startet som et gründerselskap i 2009

I dag: 40 ansatte med kontor i Oslo og Stavanger

Kunder: 100 norske kommuner, 10.000 private hjem

Datterselskap: Safemate AS (etablert 2011) overtatt v Sensio AS fra 2016

Adm dir: Wiiliam Holm

Link: Sensio AS


Longship AS

Selskap: Oslo-basert Private Equity fond (aktivt eierfond)

I dag: Et team på syv som til sammen har mer enn 50 år med investeringserfaring fra industri og ulike deler av næringslivet. Investert i mer enn 20 selskap.

Link: Longship AS


Smarthus- og velferdsteknologiselskapet Sensio får ny hovedeier

Sensio AS leverer i dag løsninger til over 100 kommuner og 10.000 private hjem. Nå blir eierfondet Longship med på laget for å nå nye mål for velferdsteknologi.

Sensio AS startet opp som et lite gründer-eventyr fra tre smarthus-entusiaster i 2009, og har brukt 10 år på å bli en nasjonalt ledende leverandør innen smarthusteknologien. Nylig ble bedriften kåret som Gaselle-bedrift for andret året på rad.

Stadig nye kunder og nye utviklingsmål krever økte investeringer og økt behov for ressurser og kompetanse. Derfor har eierne av Sensio AS sett seg om etter nye partnere, og nå går eierfondet Longship inn som ny hovedeier. De skal bistå Sensio AS med å vokse videre og realisere sitt potensiale, både i Norge og i utlandet.


Majoritetseier

Longship er et veletablert Private Equity fond/aktivt eierfond som blant annet har lang erfaring innenfor helse og omsorg. De blir nå hovedeier av Sensio AS og datterselskapet Safemate AS. De går inn for å forsterke satsningen til selskapene nasjonalt og internasjonalt.

-Det har vært en utrolig spennende reise frem til nå, sier William Holm, administerende direktør og medgründer i Sensio AS. -Jeg er tilfreds og glad for å ha fått Longship om bord som ny hovedeier. De sikrer oss tilgang på kompetanse og gi oss nødvendig handlekraft i en viktig fase. Nå handler det om å videreføre den positive utviklingen til selskapet og gjøre oss i stand til å forsterke posisjonen i et marked i meget sterk vekst, sier Holm.

Longship er et Oslo-basert PE-fond som satser stort innenfor teknologi, helse og omsorg. Kai Jordahl som er Managing partner i Longship AS, blir styreformann i Sensio AS.

-Vi er imponert over hva Sensio og Safemate har fått til så langt. Nye kontrakter landes, nye medarbeidere kommer inn, produkter videreutvikles og nye markeder åpnes. Vi har møtt et selskap med medarbeidere som brenner for å utvikle løsninger som gjør livet bedre for enkeltmennesket. Vi skal sammen bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort og bidra til at Sensio også fremover blir den ledende aktøren innen velferdsteknologi og smarthus i Norge. Samtidig ser vi at Norge ligger langt fremme i å ta i bruk denne typen teknologi. Det åpner for spennende muligheter for Sensios og Safemates løsninger internasjonalt, sier Kai Jordahl.

-Hva betyr dette eierskifte for Sensio sine kunder og partnere?

-For våre kunder og partnere er det «business as usual». Kundene vil oppleve økt utviklingstakt og løsninger som vil være enda tettere knyttet opp til tjenesten og brukerne. Vi har som mål å komme enda tettere på kundene våre og videreutvikle tjenestene i fellesskap med brukerne både i Norge og Internasjonalt, sier Holm.


Fart i omsorgsmarkedet
Helse- og omsorgsmarkedet er i rask utvikling. I skrivende stund er mer enn 100 kommuner, bare i Norge, aktivt ute med anbud innen velferdsteknologi. Ulike teknologiske løsninger blir tatt i bruk både ved bygging av nye og ved rehabilitering av sykehjem, også innenfor hjemmetjenesten og for hjemmeboende. Formålet er at kommunene skal kunne gi bedre og mer tilpassede tjenester samtidig som innbyggerne kan bo hjemme lengre.

Det er i dag rundt 250.000 mennesker i Norge som får helsetjenester i hjemmet. Det finnes mer enn 25.000 bemannende omsorgsboliger, og det er et stort etterslep på investeringer og modernisering av sykehjem i Norge. Området helse og omsorg har stor oppmerksomhet og fokus fra regjeringen, og det er etablert viktige statlige programmet for å stimulere til økt bruk av teknologi innenfor sektoren.

For i 2030 vil en tredjedel av den norske befolkningen være over 67 år. Andelen eldre med demens/kognitiv svikt og med behov for pleie øker. Andelen barn og unge med psykiske problemer øker. Bare en liten andel av disse ha et tilbud på institusjon. De fleste vil få løsninger og tjenester levert til der de er og ønsker å være.   

På samme måte som i våre naboland er det økt satsning på å la mennesker bo Lengre hjemme, og flere eldre ønsker å bo hjemme livet ut. Samtidig er det slik at en presset kommuneøkonomi tvinger kommunene til å redusere bruk av institusjon, og øke bruk av hjemmebasert pleie. Bruk av velferdsteknologi-løsninger bidrar til å gjøre dette mulig.

 

Om Sensio AS 

Sensio AS er en nasjonalt ledende leverandør innen smarthus og velferdsteknologi som har opplevd en eventyrlig vekst de seneste årene. Det startet som et gründerselskap i 2009, men har i dag kontorer i Stavanger og Oslo, og har i dag rundt 40 ansatte.

-Med stadig nye kunder og nye utviklingsmål forventer selskapet å være nærmere 150 ansatte om få år, og nå har selskapet internasjonale ambisjoner, sier William Holm.

Selskapet leverer løsninger til over 100 norske kommuner og 10.000 private hjem.

Sensio har sin kjernekompetanse på plattform og software-utvikling og gjorde sin entré i det norske velferdsteknologimarkedet i 2013. De slo seg raskt opp som en ledende aktør gjennom gjenbruk av teknologi og kompetanse fra sin smarthus-satsning og et tett innovativt utviklingssamarbeid med Fredrikstad kommune. På veien overtok Sensio hele Lyse sin velferdsteknologisatsning i 2016 gjennom oppkjøpet av Safemate AS, som i dag er nasjonalt ledende leverandør av mobile trygghetsalarmer og sporingsteknologi. – www.sensio.no og www.safemate.no.    


Om Longship AS  

Longship er en Private Equity investor (aktivt eierfond) som arbeider med norske små og mellomstore vekst selskaper. De jobber i et tett partnerskap med ledelsen og ansatte i de enkelte selskapene de investerer i, og har bidratt til å utvikle en lang rekke vellykkede selskaper innen flere ulike bransjer. I tillegg til å bidra med kapital tilfører Longship kompetanse innen strategi, vekst, organisasjon og utvikling.  –  www.longship.no  

Arkiv