"Det vi så var en gjeng studenter som hadde funnet et viktig behov, men de hadde ikke den teknologiske kompetansen til å løse det."
- Vegard Wolland, investor
Vis fakta

Selskap: Mode Sensors AS

Etablert: 2016

Grundere: Martin Engebretsen, Gøran van den Burgt og Magnus Nordahl

Produkt: Plaster som overvåker væskebalansen til eldre

Oppmerksomhet:

  • Vinner av Europas første innovasjonspartnerskap for utvikling av nye løsninger til forebygging av dehydrering blant eldre. Gjennomføres i Danmark med kommunene Esbjerg, Fredrikssund og Albertslund
  • Innovasjonskontrakt med norske kommuner: Trondheim, Oslo, Åfjord (USHT), Time

Støttet av: Forskningsrådet, Regionale Forskingsfond, Innovasjon Norge, Eurostars, Innomed,  Innolabs (H2020), Såkorns investeringsrunde.

Media: 

Adressa 28.05 2018: Har utviklet plaster som måler væskebalansen

Link: https://www.modesensors.com/

Mode Sensors utvikler prototype og søker etter folk

Det startet som en studentbedrift ved Entreprenørskolen til NTNU i 2016 med tre studenter på teamet. Nå har Mode Sensors AS ni ansatte, og har fått investorer med på laget. Nå søker de ytterligere fem medarbeidere.

Mode Sensors startet ikke med en teknologi, men med et kjent problem, som ikke har en fullgod løsning. Det trigget studentene.

 

Et smart plaster 

-Mange eldre sliter med å få i seg nok drikke. De bakenforliggende årsakene er kompliserte og sammensatte, men det finnes per i dag ingen metoder som fungerer skikkelig godt for vurdering av hydreringsgrad utenfor sykehuset. Dersom eldre ikke får i seg nok å drikke, kan det over tid føre til helsekomplikasjoner, helt unødvendige komplikasjoner. Dehydrering reduserer også livskvalitet gjennom økt risiko for blant annet fall og nyresykdom. For helsevesenet betyr dette høye pleie­ og omsorgskostnader, sier gründer Martin Engebregtsen, i en artikkel i Adressa.

Mode Sensors har utviklet et plaster som måler væskebalansen. De har snart en prototype klar, og har fått avtale med sju kommuner om å teste ut teknologien. Disse kommunene er Trondheim, Oslo, Time og Åfjord (USHT) i Norge, og i tillegg er de tre danske byene Esbjerg, Albertsund og Frederikssund med.

Selskapet har i dag ni ansatte og holder til i arbeidsfellesskapet «Faktry» i Trondheim. Nå er de i ferd med å ansette ytterligere fem personer, etter å ha fått investor Vegard Wolland med på laget via investeringsselskapet Rostinvest Technology.

Wollan oppdaget Mode Sensors allerede da de var en nyoppstartet bedrift.

­ -Vi kom i kontakt med dem gjennom mentorprogrammet til Innovasjon Norge og Connect. Det vi så var en gjeng studenter som hadde funnet et viktig behov, men de hadde ikke den teknologiske kompetansen til å løse det. Vi fikk bygd opp et team med riktig kompetanse og så gjorde vi, sammen med andre trønderske investorer, en større investering, sier Wollan til Adressa.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet har også gått inn med midler.

 

Klyper pasienten i armen

­Det er både helseskadelig og direkte dødelig å ikke få i seg nok å drikke.

• Det er 50 prosent høyere dødelighet blant eldre pasienter innlagt på grunn av dehydrering.

• En av fem eldre pasienter blir lagt inn igjen på sykehus med dehydrering etter 30 dager.

• Sykehuskostnadene øker med 30 prosent når eldre pasienter diagnostiseres med dehydrering.

-I dag er det slik at dehydrering gjerne oppdages ved en sykehusinnleggelse eller ved tilfeldig ved hjemmebesøk. Helsepersonell klyper pasienten i huden, ser på blikket eller rett og slett spør når personen sist drakk. Dette kan gi helt tilfeldige svar. For å registrere pasientenes væskeinntak på sykehus eller sykehjem, er den vanligste metoden å bruke manuelle drikkelister, sier Engebregtsen.

Deres tekniske løsning er å utvikle en sensor som kan festes til kroppen som et plaster. Plasteret sitter på overkroppen og sender kontinuerlige målinger av brukeren hydreringsgrad til en vaktsentral dersom det er fare for dehydrering.

Mode Sensors mener plasteret vil bidra til at flere eldre kan bo hjemme siden teknologien like godt kan brukes i private hjem som på sykehjem eller sykehus. Og det vil gi færre legeuttrykninger.

­ -Det er vanskelig å oppdage lav væskebalanse i tide. I tillegg mister mange eldre tørstefølelsen, så de sier heller ikke i fra, sier Engebregtsen.


 

To år til lansering

Selv om teknologien så å si er helt på plass, er det ennå en tid til lansering. Sensorplasteret skal først testes ut i de sju norske og danske kommunene de har fått avtale med.

­ -Vi går inn i en periode med grundig klinisk testing. Dette er svært viktig. Vi må vite at det vi leverer er forsvarlig og et godt produkt. Vi regner med å lansere det endelige plasteret i begynnelsen av 2020, sier Engebregtsen.

Mode Sensors vet ennå ikke hvor selve produksjonen vil foregå, men ønsker at det meste av både utvikling, salg og kanskje også produksjon kan foregå i Trondheim.


­ -Vi skal nå ut å rekruttere fem dyktige personer innenfor firmware­ og softwareutvikling (fullstack og data science) og produksjon. Vi oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt med oss, sier Engebregtsen.

Plaster på ryggen: 
Terje Sæther viser hvor sensorplasteret skal sitte på ryggen til kollega Øyvind Haave. Foran sitter Martin Engebregtsen. Alle er ansatt i Mode Sensors. (Foto: Vegard Eggen, Adressa)


Relaterte dokumenter:

Arkiv