Visjon 2030 søker helseprosjekt å støtte

13. mars 2018

Visjon 2030 søker helseprosjekt å støtte

Har du en innovativ løsning knyttet til helse og utdanning som kan bidra til å redusere fattigdom i utviklingsland? Visjon 2030 kan finansiere prosjektet. Søknadsfrist 20. april.

 

Visjon 2030 er en støtteordning fra Innovasjon Norge som skal avlaste risiko i utviklings- og pilotfasen. Bedrifter som søker oppfordres til samarbeid med humanitære organisasjoner, forskningsinstitusjoner eller andre bedrifter for å sikre lokal markedskompetanse og forankring. Partnerskapet skal bidra til at innovasjonsprosjektet utvikler et produkt det er behov for og som lar seg kommersialisere.

Hvem kan søke?

 • Søker må være en bedrift som er registrert i Norge
 • Innovasjonsprosjektet må involvere en partner som er til stede lokalt. Vi oppfordrer til samarbeid med andre bedrifter, NGO-er, sivilsamfunnet og akademia.
 • Bedriften må ha evne til å gjennomføre en innovasjonsprosess, og etablere løsningen i et kommersielt marked.
 • Prosjektet må ha en forsknings- / innovasjonskomponent
 • Ordningen er for både små, mellomstore og store bedrifter
 • Landsspesifikke prosjekter støttes kun i land som faller innenfor de 85 landene som mottar norsk bistand
 • Vi prioriterer innovasjonsprosjekter som gjennomføres i ett eller flere av regjeringens partnerland i norsk utviklingspolitikk.
Hva kan vi finansiere?
 • Målgruppe «Ungdom» og hvordan unge bedre kan få dekket sine utdannings- og helsebehov. Ungdom inkluderer aldersgruppen 10-19 år (adolescents/tenåringer), i tillegg til de mellom 15-24 år.
 • Det gis prioritet til innovasjoner innen utdanning, ferdigheter og læring. 

Prosjekter skal dekke konkrete behov og problemstillinger innenfor denne rammen, med fokus på:

 1. Læringsteknologi, effektiv læring, jobbrelevante ferdigheter (soft skills, digitale ferdigheter), entreprenørskap, livslang læring, unngå frafall i skolen, styrke likestilling inkludering/deltakelse, utdanning for folk med funksjonsnedsettelser og spesielle læringsbehov. 
 2. Seksualitetsundervisning, ungdomsvennlige helsetjenester, bedre data og rapportering (kjønn og alder), andre helserelaterte utfordringer for ungdom (ungdomsgraviditeter, hiv, barne- og tvangsekteskap, underernæring/fedme)

Søknadsfrist 20. april

Kontaktpersoner: Erik Berge Wiken epost: erik.berge.wiken@innovasjonnorge.no  tlf.: +47 992 10 229

Britt Haraldsen epost: britt.haraldsen@innovasjonnorge.no tlf.: +47 915 48 633

Mer info og søknadsskjema her

Arkiv