"Målet med kåringen er å synliggjøre de mange kvinnelige talentene innenfor teknologi."
- Kristine H. Næss

To topp10 IT-gründere i NSCC

To av Norwegian Smart Care Cluster sin IT-gründerkvinner er kåret til Norges 10 fremste teknologikvinner i kategorien «gründere» av NHO-forbundet Abelia og ODA-Nettverk.

- Veldig kjekt og inspirerende, sier Sigrid Petersson Nedkvitne som har utviklet samskapingsplattformen Friskus. Kristil Erla Håland i JodaCare er den andre NSCC-gründeren som står på Topp10 listen. Hun er for tiden i Chicago, og holdt foredrag på 8.mars, etter også å ha blitt kåret som «Top 20 global women of excellense» av en amerikansk helsekampanje.  

Sigrid Petersson Nedkvitne var i Oslo på 8. mars og mottok utmerkelsen.

 

Få kvinner i IT-bransjen

- Det er veldig stas å bli lagt merke til, og at en jury har vurdert arbeidet vårt som godt og velfungerende, sier hun.

Diplomet ble utdelt under festivitas i NHO-huset i Oslo med NHO-leder Kristin Skogen Lund og Håkon Haugli, adm.dir i Abelia som prisutdelere. Han sa blant annet dette:

-Skal vi møte fremtidens behov for teknologisk kompetanse må vi ha med flere kvinner, og løsningene på noen av vår tids største utfordringer ligger i utvikling og anvendelse av ny teknologi, for eksempel innen helse, klima og næringsutvikling, sier Haugli, som ikke bare ønsker å rekruttere fra halve befolkningen når IT-bransjen skal finne de beste løsningene og de best kvalifiserte til å løse morgendagens utfordringer.

For i dag er det en overveldende majoritet av menn som jobber med teknologi. Kvinner utgjør kun 26 prosent av de ansatte og 17 prosent av topplederne i IT-næringen. Samtidig øker behovet for IT-kompetanse.

-Vi står midt i en revolusjon bygget på digitale plattformer, roboter og kunstig intelligens. Ny teknologi er viktig for å løse vår tids største utfordringer og norsk næringsliv trenger problemløsere av begge kjønn for å lykkes, sier Haugli.

-Målet med kåringen som Abelia og ODA-nettverket gjør, er å synliggjøre de mange kvinnelige talentene innenfor teknologi, sier styreleder Kristine H. Næss i Oda-nettverk.

Kåringen er en del av STAR-programmet i Abelia som skal øke antallet kvinner i IT-næringen generelt og blant IT-ledere spesielt. Programmet omfatter også en mentorordning.


Positiv oppmerksomhet

I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene skal være fra næringslivet og at de skal jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling og produksjon.

-Hva betyr utmerkelsen for deg?

-Det er inspirerende å få ros for det arbeidet en har gjort. Den oppmerksomheten som en slik kåring gir, er positiv både for Friskus og for meg som gründer. Vi har ikke bare en visjon om en løsning, men vi har en fungerende løsning som vi er i markedet med. Da er det selvsagt avgjørende for oss at folk legger merke til oss, sier Sigrid P. Nedkvitne.      

Her er hele listen over Norges 10 fremste teknologikvinner i kategorien «gründere»:

Laila Danielsen, Elliptic Labs

Karen Dolva, NoIsolation

Åste Einn, Payr

Kristil Erla Håland, JodaCare AS

Kathrine Molvik, FeC AS

Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus AS

Marianne Bratt Ricketts, Vibbio

Christine Spiten, BluEye Robotics

Anne Lise Waal, Attensi

Ingrid Oline Skeide Ødegaard, Appear.in

Arkiv