"Våre boliger skal leveres med innebygd velferdsteknologi"
- Tore Borthen
Vis fakta

Norske Helsehus

Etablert: 2012

Gründer: Tore Borthen

Produkt: Eiendomsselskap som utvikler smarte løsninger knyttet til helse og omsorg.

Oppmerksomhet: Foredragsholder på flere internasjonale konferanser, blant annet på Senriorvärlden i Gøteborg i september i fjor og på Masterclass i Design for Dementia and Ageing ved University of Stirlong i Scotland i juni i fjor, hvor de snakket om Norske Helsehus sine løsninger til demente og seniorer forøvrig.

Støttet av:

Husbanken: 600.000 kroner i kompetansemidler for et to-års-prosjekt.

Norsk forskningsråd: 200.000 kroner i VRI-midler.

Media:

Fredrikstad blad 19.01 2015: 2-300 nye arbeidsplasser på Veum

Halden Arbeiderblad 27.05 2015: -Føler vi har politisk støtte om Tyska

Halden Arbeiderblad 29.01 2015: Slik ser de for seg Haldens nye bydel

Tore Borthen fant tomrom i helsesektoren – løsningen ble Norske Helsehus

Med 24 aksjonærer i ryggen skal Norske Helsehus sørge for at folk med omsorgsbehov får en verdig plass å bo.

- Boliger som er spesialtilpasset eldre og deres omsorgsbehov har vært en mangelvare i Norge. Nybyggede boliger har i stor grad vært standard-løsninger for yngre mennesker uten spesielle behov. Dette vil vi i Norske Helsehus endre på ved å fokusere på smarte og bærekraftige løsninger basert på kunnskap fra andre land og forskning fra hele verden, sier Tore Borthen, gründer og daglig leder i Norske Helsehus.

Borthen fikk ideen etter at moren hans ble enke. Han var på jakt etter et sted hun kunne bo, men fant ingenting som var godt tilpasset hennes situasjon.

- Jeg fikk en visjon om at det må skapes løsninger som er smartere og mer sosialt inkluderende enn det tilbudet som var da. Slik ble ideen født, sier gründeren.

LEVE LENGE: Norske Helsehus vil bygge boliger som gjør at eldre mennesker kan bo lenge i eget hjem og klare seg selv ved hjelp av smarte løsninger og fellesskap


Kunnskap om klokskap

Eiendomsselskapet ble etablert for seks år siden, og har siden den gang hatt en jevn økning i mengder med arbeid og antall ansatte. I dag har Norske Helsehus tre ansatte, og vært involvert i flere forskningsprosjekter for å finne de beste eiendomskonseptene.

- Vi har blant annet lært mye av å samarbeide med forskere hos Sintef Byggforsk i Trondheim. De er de fremste i landet på forskning rettet mot helseutfordringer og eiendomsutvikling. Vi har også sett mye på hvordan de løser ting internasjonalt og knyttet kontakter i land som har kommet langt innenfor vårt fagfelt.

- Det gjelder å finne de smarteste og mest bærekraftige løsningene som finnes i verden og sette kunnskapen inn i norsk sammenheng, sier gründeren.

Kunnskapen fra forskningen har gjort det mulig for dem å satse på utvikling av omsorgsboliger, sykehjem og seniorboliger nasjonalt. Norske Helsehus holder nå på med seks store eiendomsprosjekter både rettet mot private og offentlige kunder. Uansett hvem kunden er – målet er det samme:

-Vi bygger boliger som er tilpasset brukere med ulike behov, og som er tilrettelagt for et aktivt liv i eget hjem. Våre boliger skal også leveres med innebygd velferdsteknologi, og bærekraftige løsninger på energi og inneklima, sier Borthen.


Voksende behov for bedre seniorboliger

Et av prosjektene er i Høvik Park i Bærum kommune. Der har Norske Helsehus overtatt en kontorklynge, som skal bli en helsepark hvor næringslivet og undervisningsmiljø skal inn og lage en kompetanseklynge på helse, og sosialt entreprenørskap.

- Vi vil bygge opp et tilbud for psykisk helse for barn og ungdom, rehabilitering for livsstilssykdommer og en treningsklinikk. Vi etablerer også en inkubator for entreprenørskap med helse og grønn tenking i fokus.

Borthen mener det er blir mer og mer viktig for velferdsstaten at det kommer flere løsninger som Norske Helsehus sine i fremtiden.

- Vi vet at det blir flere eldre i nær fremtid. De trenger tilrettelagte boliger som åpner for sosialt engasjement og smarte løsninger. Det er denne knuten vi vil løse, sier Borthen.

NJORDS HAGE: Et av Norske Helsehus sine seniorboligprosjekt heter Njords hage, på Haslum i Bærum kommune.


Økonomen som ble eiendomsutvikler med helsefokus

Tore Borthen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har en master i business administration fra Wharton School, University of Pennsylvania. Etter endt utdanning jobbet han lenge med investeringer i bank, og gikk over til eiendom i 2004. I dag har han en ganske annerledes jobbhverdag.

- Det er veldig givende å jobbe med løsninger innenfor helse og omsorg, og utvikle et eget selskap. Det er mye jobbing, men alt er verdt det når jeg ser hvor gode resultat vi får og den positive responsen vi mottar.

- Det er som å trene til OL. Vi jobber hardt for å nå våre mål, og når vi i 2019 klipper snoren til vårt første ferdigstilte prosjekt, blir det som å stå øverst på pallen i et mesterskap, sier Borthen.

Tekst: Sonia Drivdal Patella

ANSATTE: Jo Sigurd Lang-Ree er utviklingsdirektør i Norske Helsehus, David Myrann er investeringssjef og Tore Borthen, grunder og daglig leder, viser frem hvordan deres nyeste prosjekt for seniorboliger Njords hage i Bærum skal se ut.

Arkiv