Et veikart mot «Én innbygger - én journal

06. feb. 2018

Et veikart mot «Én innbygger - én journal

Direktoratet for e-helse presenterer nå tre strategiske tiltak som skal forenkle dagens komplekse landskap når det gjelder journalføring.

Selv med de tre tiltakene som nå skal følges av helse-Norge, så kommer vi ikke helt fram til målet om at det bare skal være én journal pr innbygger i dette landet.

Men veikartet som nå er laget beskriver overgangen fra dagens svært kompliserte landskap, bestående av mange systemer, til en situasjon hvor de tre strategiske tiltakene er gjennomført. Tiltakene innebærer ikke en overgang til én felles, nasjonal journalløsning, men vil gi en stor reduksjon av antall løsninger.

- Det er et viktig bidrag for å oppnå bedre samhandling mellom virksomheter og helsepersonell, men også for at pasienter og brukere skal møte en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste. Veien fra dagens situasjon til det endelige målet er lang. De tre strategiske tiltakene og videreutvikling av bedre løsninger for samhandling er nødvendige steg på veien, skriver direktoratet for e-helse.

Her kan du lese saken fra direktoratet for e-helse med en lenke til selve veikartet:

Veikart for «Én innbygger - én journal»

Arkiv