"Tidligere har næringsforeningen mobilisert for å skaffe flere lærlingplasser innen bransjer som varehandel og transport, med suksess. Nå fokuserer de på helsefaget."
- Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Rogaland trenger et mangfold av lærebedrifter innen helse

Nå mobiliserer næringslivet i Rogaland og Rogaland fylkeskommune i jakten på flere bedrifter i helsebransjen som kan ta imot lærlinger.

-Regionen vår trenger flere lærebedrifter innenfor helsefag. Det finnes i dag tilgang på læreplasser i tradisjonelle helseyrker i hovedsak innen offentlig sektor, men vi ønsker å få med flere, for å skape mangfold i tilbudet og for å bidra til at det blir attraktivt å jobbe i bransjen, sier Elianna Strøm Topstad, prosjektleder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.


Ung i jobb
I samarbeid med Rogaland fylkeskommune, NAV og Gjensidige jobber Næringsforeningen med et prosjekt de kaller «Ung i Jobb».

-Målet for oss er å bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring eller kommer seg ut i arbeidslivet, sier Topstad.

Tidligere har Næringsforeningen mobilisert for å skaffe flere lærlingplasser innen bransjer som varehandel og transport, med suksess. Nå fokuserer de på helsefaget.

-Det er mangel på læreplassen innen helsefag. Vi ønsker derfor å  samle bedrifter innen helsebransjen for å framsnakke viktigheten om læreplass, sier Topstad, og understreker:

- Det er Rogaland fylkeskommune som har tatt invitativet til dette, men Næringsforeningen ønsker å bidra der vi kan. Vi jobber nå med å kartlegge hvor mange potensielle lærebedrifter som kan finnes i nettverket vårt. Det finnes i dag flest tradisjonelle læreplasser i det offentlige, men vi ønsker å få med flere bedrifter som dekker andre sider av helsefaget. Vi trenger et mangfold i tilbudet. Det kan blant annet bidra til at det blir enda mer attraktivt å jobbe i helsebransjen.


Vil møte potensielle lærlingbedrifter
Næringsforeningen i Stavanger-regionen har henvendt seg til Norwegian Smart Care Cluster for å undersøke om det finnes bedrifter i klyngen som kan tenke seg å bli lærlingbedrift.

-Vi ønsker å komme i kontakt med flest mulige, potensielle lærebedrifter. Vi vil invitere disse  til en samling hvor vi informerer nærmere om hva det innebærer å være en lærlingbedrift, hva som kreves til for å ta i mot unge fagarbeidere og hvordan bedrifter kan bli med i ordningen, sier Topstad, som synes det er spennende at næringsforeningen kan bidra til å sette søkelyset mot helsefag som en framtidig arbeidsplass for mange flere unge.

-Det er viktig å vise at helsefaget ikke kun angår de tradisjonelle, offtentlige arbeidsplassene. Skal vi få flere unge til å velge helsefag må vi også ha med flere bedrifter og nisjer innen helsebransjen. Jo flere læreplasser vi har, jo bedre utdanningsmuligheter får vi, sier Topstad.


Hva skal til for å bli lærlingbedrift?
Her er en kort oversikt over hva som kreves for å kunne ta imot lærlinger og bli en kvalifisert lærlingbedrift av Rogaland fylkeskommune.

1. Bedriften må ha en faglig leder. Med det menes en person med fagbrev, svennebrev, mesterbrev eller relevant høyere utdanning i faget.  

2. Bedriften er i stand til å tilby opplæring i fagets læreplan. Dersom det er områder i læreplanen hvor bedriften ikke kan gi opplæring, må skriftlig samarbeidsavtale med andre bedrifter som dekker disse opplæringsområdene sendes inn sammen med søknaden.  

3. Bedriften må utarbeide en intern plan for lærlingens opplæring. En intern plan er en utfyllende beskrivelse av når lærlingen skal få opplæringen som er beskrevet i læreplanen. Trenger dere hjelp til utforming av intern opplæringsplan, kan Seksjon for fag- og yrkesopplæring kontaktes.  

 Les mer, og om fordelene dette gir bedriften her: Bli lærebedrift

Elianne Strøm Topstad, prosjektleder Næringsforeningen i Stavanger-regionen.


Usikker, men nysgjerrig?
Det er sikkert nytt for medlemsbedrifter i NSCC å tenke at de kan ta i mot lærlinger, men Topstad oppfordrer sterkt til å ta kontakt dersom du er nysgjerrig og vil vite mer om hvordan og hva din virksomheten kan bidra med.

-Dersom du har spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt, sier Elianne Strøm Topstad.

topstad@næringsforeningen.no

eller med Turi Kvame Lorentzen, i Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, turi.kvame.lorentzen@rogfk.no  

Arkiv