"Mange land står overfor krevende problemstillinger i sine helsevesen, og her kan norske løsninger spille en viktig rolle."
- Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister

NSCC med i et nasjonalt helsekonsortium som får seks millioner fra Siva

Norwegian Smart Care Cluster og flere TTOer har gått sammen om å styrker helseinnovasjon for å ta norske helsebedrifter til et internasjonalt nivå. Konsortiumet får 6 millioner kroner fra regjeringen og Siva.

I alt var det 43 søkere som deltok i den nasjonale konkurransen om å forsterke landets næringshager og inkubatorer. Fem miljø vant fram og disse skal dele totalt 14,5 millioner. Stikkordene for disse fem er helse, finans og økt satsing i Nord-Norge.

Sivas mål med tildelingen er å gi enda flere bedrifter hjelp til å lykkes med etablering, omstilling og vekst. De fem etablerte miljøene som nå får penger er:

• Helseinkubatoren Aleap i et samarbeid med Validé (Stavanger/Haugesund), Bergen Teknologioverføring (Bergen), Norinnova (Tromsø), NTNU TTO (Trondheim) og SINTEF TTO (Trondheim). Kategori: Nasjonalt konsortium innen helse.

• Bergen Teknologioverføring (inkubator) Kategori: Bransjeutvidelse innen finansteknologi

• Halti Næringshage Kategori: Geografisk utvidelse til å dekke bedrifter i Lyngen og Storfjord

• Kunnskapsparken Bodø (inkubator) Kategori: Geografisk utvidelse til å dekke bedrifter i Lofoten og Vesterålen

• Nordkappregionen Næringshage Kategori: Geografisk utvidelse til å dekke bedrifter i Hammerfest.


Næringshagene og inkubatorene søkte i tre ulike kategorier:

  • Betydelig utvidelse av geografiske nedslagsfelt for aktiviteten
  • Betydelig utvidelse av satsingen innen en spesifikk bransje
  • Nasjonale konsortium med spisskompetanse på internasjonalt nivå innenfor en spesifikk bransje.

Det første helsekonsortium

De seks miljøene som driver med helseinnovasjon i dag i Stavanger/Haugesund, Bergen, Trondheim og Tromsø har dannet et såkalt helsekonsortium. Her skal de samarbeide tett om bygging av en ytterligere internasjonal satsing.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 – Vi vil at norske bedrifter som jobber med helseteknologi skal ha muligheten til å bli store internasjonalt. Mange land står overfor krevende problemstillinger i sine helsevesen, og her kan norske løsninger spille en viktig rolle. Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder, og bidra til å skape industriarbeidsplasser og eksportinntekter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les egen pressemelding fra de seks aktørene.


Ny helsenæringsmelding om hjørnet
Norges befolkning blir stadig eldre og lever lengre, og vi har stadig høye forventninger til kvaliteten på helsetjenester. Vinteren 2019 legger næringsministeren frem en egen helsenæringsmelding, som blir den først i sitt slag.

– Vi har ikke nok hender i helsesektoren til å dekke behovet. For å ta vare på befolkningen og sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må vi legge til rette for innovative og smarte løsninger. Her har næringslivet en viktig rolle, sier Røe Isaksen.

Målet med meldingen er å bedre utnytte mulighetene den teknologiske og medisinske utviklingen fører med seg.


Lykkes bedre enn andre
– Vi har stor tro på at disse fem miljøene som deler potten på 14,5 millioner kroner vil kunne hjelpe mange flere bedrifter opp og frem ved hjelp av midlene, sier Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva.

En rapport fra Statistisk sentralbyrå viser en betydelig mervekst hos bedriftene i Siva-støttede inkubatorer og næringshager enn i sammenlignbare bedrifter. Effekten er betydelig for bedriftenes verdiskaping, omsetning og antall ansatte.

Arkiv