"Det er behov for å samle kreftene for å koordinere utviklingsbehovene og initiativene, samt få mest mulig kraft knyttet til de nye satsingene."
- Universitetet i Stavanger
Vis fakta

Prosjektleder HelseCampus Stavanger. Stillingsutlysing

HelseCampus Stavanger tar form, og søker prosjektleder

Akademia og næringsliv går sammen om å styrke forskning og helsenæringen i Rogaland i HelseCampus Stavanger. Norwegian Smart Care Cluster er involvert i samarbeidsprosjektet.

Tomten til det nye sykehuset i Stavanger graves ut for tiden, og i 2023 skal nye Stavanger sentralsjukehus (SUS) være innflyttingsklart. Allerede har prosjektet utmerket seg med innovasjoner; både innen prosjektering og planlegging. Lokalt og nasjonalt næringsliv posisjonerer seg også for å levere nye løsninger til det nye sykehuset, og nye samarbeidsformer etablerer seg.


Simuleringssenter for læring og innovasjon

HelseCampus Stavanger (HCS) er et av disse initiativene som per i dag er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), SAFER, Stavanger kommune og NORCE Norwegian Research Centre AS. Samarbeidsprosjektet kom i stand allerede i 2017, den gang under navnet HelseCampus Ullandhaug.

Visjonen for HCS er «Simulering, sikkerhet og samhandling – utdanning, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse».

Visjonen er at HCS skal være navet i en regional, forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.


Søker prosjektleder til HelseCampus
Etableringen av et nytt fakultet for Helsevitenskap på UiS, nytt universitetssykehus på Ullandhaug og det nye forskningsinstituttet på Sør- og Vestlandet, NORCE, vil føre til en styrking av regionens helserelaterte utdanninger, forskning, innovasjon og næringsutvikling. Det er allerede en rekke nye initiativer knyttet til helsesatsinger både i universitetsområdet og i regionen for øvrig.

-Det er behov for å samle kreftene for å koordinere utviklingsbehovene og initiativene, samt få mest mulig kraft knyttet til de nye satsingene, skriver Universitetet i Stavanger i sin utlysing etter en prosjektleder for HelseCampus Stavanger.

Prosjektlederen skal ha sin base i universitets Forsknings- og innovasjonsavdeling og ansettes for en periode på tre år med mulighet for senere fast ansettelse. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark.


NSCLab i posisjon
Hovedoppgavene for prosjektlederen blir i første omgang å lede arbeidet med å utvikle HCS sin visjon om å bli et fysisk og konkret sted for simulering, sikkerhet og samhandling. Det skal lages strategier og handlingsplaner og det skal etableres et helt nytt innovasjons- og testsenter for e-helse og velferdsteknologi. Her spiller Norwegian Smart Care Cluster sin egen lab; Norwegian Smart Care Lab, en nøkkelrolle.


Lenke til jobbutlysing


INITIATIVTAKERE: De ønsker å løfte helse som satsingsområde i vår region: Forskningsdirektør Svein Skeie ved SUS (f.v.), daglig leder Arild Kristensen i NSCC, professor Elisabeth Willumsen ved UiS og forskningsdirektør Troels Gyde Jacobsen ved UiS. (Foto: UiS)


Les også:

HelseCampus Ullandhaug (artikkel UiS fra juni 2017)

Arkiv