Samarbeider om velferdsteknologi

09. aug. 2017

Samarbeider om velferdsteknologi

Gjennom et interkommunalt samarbeid, jobber 30 Agder-kommuner for at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

– Vi er mange små kommuner som ser at det er lurt å samarbeide for å få til ting sammen, og ikke finne ut av alt alene i hver kommune, sier Cecilie Karlsen, koordinator for velferdsteknologi og telemedisin i Lister.

Siden 2013 har kommuner i Lister og Østre Agder tatt del i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Her har de prøvd ut varslings- og trygghetsteknologi, og arbeidet med omstilling av helse- og omsorgstjenestene.

– Vi som samarbeider er ute etter de beste løsningene som kan integreres i praksis. Nå er vi ferdige med utprøvingen og skal inn i innføringsfasen der vi er opptatt av å få løsninger som fungerer bra, da dette skal rett ut i drift, sier Karlsen.

Hun legger til at de ønsker at velferdsteknologien skal være enkel å håndtere, samtidig som de skal ha den enkelte bruker i fokus slik at kvaliteten på tjenestene blir bedre. Tjenestene skal i tillegg være effektive for de ansatte, og gjøre arbeidshverdagen deres enklere.

Er ressurskommuner for andre

Agder-kommunene samarbeider for å møte utfordringene som kommer innen helse. Mange flere vil trenge helse- og omsorgstjenester i fremtiden, og det er behov for nye måter å organisere disse tjenestene på, mener Karlsen.

– Et av målene til alle kommunene som er med i programmet, er å øke tryggheten og sikkerheten til brukerne, slik at de kan bo hjemme lengre og mestre hverdagen selv på en god måte.

Utprøvingen, som har vært en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, har bidratt til utvikling av verktøy og metoder som nye kommuner kan dra nytte av senere. Slik blir implementeringsarbeidet lettere.

– Agder er det største prosjektet i Norge per dags dato, og vi er nå ressurskommuner med midler fra Helsedirektoratet for å bistå andre kommuner som skal i gang med det samme.

Karlsen legger til at kommunene, gjennom denne erfaringsdelingen, kan lage et rammeverk som blir et utgangspunkt å jobbe ut ifra.

Gunstig med klyngesamarbeid

Grunnen til at Lister Helsenettverk er medlem i NSCC, er ifølge Karlsen fordi at kommunene har fokus på samarbeid med leverandører og forskningspartnere. I tillegg ønsker de en oversikt over hvilke muligheter som finnes.

– Vi syntes at klyngen hørtes spennende ut, og vi tenkte at det ville være gode muligheter for erfaringsdeling der.

Gjennom medlemskapet i NSCC kan de ansatte i de 30 Agder-kommunene finne ut av hvilke leverandører som har ulike typer løsninger innen velferdsteknologi, og få tilgang på forskning innenfor feltet, legger Karlsen til.

– Det er mye som skjer fremover, og et klyngesamarbeid er en nyttig arena i alt dette som vi kommer til å møte på. Det er vanskelig for kommunene å ha oversikten over absolutt alt alene.

Tekst: Minredaksjon.no

Arkiv