Utvikler løsninger etter behov

19. juni 2017

Utvikler løsninger etter behov

Til tross for at det er og har vært vanskelige økonomiske tider i regionen, har noen markeder holdt seg stabile. Informasjonskontroll AS sin etablering på Vestlandet har ført til stor suksess og gode samarbeid med lokale bedrifter.

– Det var en del folk som satte spørsmålstegn ved at vi etablerte oss på Vestlandet i krisetider, men når dyktige ingeniører blir arbeidsledige, vokser det frem flere oppstartsbedrifter med nye og gode løsninger, sier Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Informasjonskontroll AS.  

Han er en av bedriftens 17 ansatte, fordelt på to kontorer, som utvikler programvare og elektronikk tilpasset kunder innenfor ulike industrier. Informasjonskontroll AS har ingen egne løsninger og produkter, men skreddersyr etter kundens behov. Bedriften jobber blant annet mye med velferdsteknologi. 

– Vi har et ønske om å være med på å utvikle nye løsninger sammen med ivrige oppstartsbedrifter og mer etablerte kunder. Ofte har kunden en idé om hvordan de kan løse et problem, men så vet de ikke hvordan de løser det teknologisk. Der kommer vi inn i bildet, sier Mikkelsen.  

Lang erfaring
Informasjonskontroll AS har lang fartstid i bransjen og ble etablert i 1969. De første årene var Forsvaret og forsvarsindustrien viktige oppdragsgivere. Nå ser derimot Mikkelsen at Internet of Things (IoT), da spesielt velferdsteknologi, blir stadig viktigere.  

– Vi jobber for kunder innenfor alle industrier, med både svære konsern og mindre oppstartsbedrifter. Velferdsteknologi og det å koble dingser på internett har blitt et av de viktigste kundesegmentene våre. 

Han legger til at Informasjonskontroll AS ønsker å hjelpe kunder med å lage sikre, gode løsninger som stiller deres behov. Nøkkelen bak et godt sluttprodukt ligger i samhandlingen og kommunikasjonen med kundene, mener Mikkelsen.  

– Det er et møte mellom noen med et behov som ikke kjenner teknologien, og oss som kjenner teknologien. Vi har troen på at det er viktig å komme i gang og teste produktet tidlig, i stedet for å bruke månedsvis på å få en perfekt spesifikasjon før man starter.  

Informasjonskontroll AS sin visjon er blant annet å lage noe som skaper maksimal verdi for kunden innenfor de gitte tids- og ressursrammene.  

Vil løse utfordringer i helsesektoren
Informasjonskontroll AS har i løpet av flere år engasjert seg innenfor helsesektoren, både ved å delta på ulike workshops og gjennom møter med helsedirektoratet. Mikkelsen har dermed lagt merke til en rekke problemstillinger som burde løses med velferdsteknologi.  

– Det er en del problemer vedrørende hvordan ting løses i dag innenfor helsesektoren. Ta for eksempel håndteringen av helsedata. Det er brukeren eller pasienten som burde ha kontroll over egen data, og slik informasjon må håndteres riktig.    

Han legger til at Informasjonskontroll AS ønsker å bidra til at denne typen informasjon kan utveksles og samordnes på en sikker måte. Selskapet har lang og mangfoldig erfaring med sikkerhet, noe Mikkelsen tror er svært viktig innenfor velferdsteknologi.  

– NSCC er en fin arena og møteplass for å komme i kontakt med andre bedrifter og potensielle nye kunder, slik at vi sammen kan løse disse utfordringene. Det er en god og velfungerende klynge, med mye aktivitet og engasjerte medlemmer.

Tekst: Minredaksjon.no

Arkiv