Sikrer bedre nattesøvn for brukere i hjemmetjenesten

19. mai 2017

Sikrer bedre nattesøvn for brukere i hjemmetjenesten

Norsk Telemedisin AS har utviklet et digitalt tilsyn som gjør det enklere for omsorgspersonell i hjemmetjenesten å føre tilsyn med pasienter på nattestid.

– Det er mange gevinster ved dette systemet. Først og fremst får pasienter sove i fred og ro uten å bli forstyrret. I tillegg kan personalet sjekke at alt er som det skal, sier daglig leder i Norsk Telemedisin AS, Arild Stapnes Johnsen.

Johnsen har utviklet et nettbasert system som gjennom en sengesensor og et nattkamera fanger opp eventuelle unormalheter hos pasienter i hjemmesykepleien. De ansatte får tilgang til denne informasjonen gjennom en applikasjon, der de kan følge med på pasientene om natten. 

– Tilsyn om natten foregår normalt med fysiske besøk av nattpatruljer. Dette kan oppleves forstyrrende og utilstrekkelig for mange brukere og pårørende. Med digitalt tilsyn kan tilsynene skje oftere og uten at det forstyrrer brukerens søvn, sier Johnsen.

Sengesensoren installeres hjemme hos brukerne, for så å måle puls og respirasjon. I tillegg forteller den omsorgspersonellet om hvorvidt pasienten ligger i sengen eller ikke. Dersom pasientene står opp og ikke kommer tilbake innen et gitt tidspunkt, får nattpatruljen en varsling via applikasjonen. Nattkameraet fanger opp bevegelser.

– Vi har allerede rullet ut systemer til rundt ti kommuner fra Tromsø i nord til Lindesnes i sør. Totalt har vi mellom 20 og 30 systemer i drift per i dag, sier Johnsen.

God respons
Systemet kan nås av helsepersonell via en sikker nettside eller en applikasjon. Der kan de se hva som foregår via kameraet, i tillegg til at de kan se målingene sengesensoren plukker opp.

– Det er ganske tidsbesparende for kommunen dersom de slipper å sende nattpatruljer til pasienter i hjemmetjenesten. Da kan de heller bruke tiden på personer som har mer behov for et fysisk besøk, sier Johnsen.

Systemer er beregnet både for pasienter i hjemmetjenesten og på institusjon. Foreløpig er det kun tatt i bruk i hjemmetjenestene. Norsk Telemedisin AS hadde rettighetene til en svensk teknologi, som er ganske utbredt i Sverige, med flere hundre installasjoner.

– Det systemet som ble utviklet og tatt i bruk i Sverige, og etterhvert i noen norsk kommuner, hadde en del mangler som vi har videreutviklet og gjort på vår egen måte. Vi lyttet på  tilbakemeldinger og ønsker fra norske kommuner.

Han legger til at siden den første kommunen i Norge begynte å ta i bruk systemet i 2011 har responsen vært veldig positiv.

– De fleste kommunene har begynt forsiktig med ett kamera, og så har de gradvis trappet opp og skaffet seg opptil åtte kameraer. De kommunene som vi har introdusert dette for har hatt en stabil og økende interesse, nettopp fordi de ser nytteverdien av digitalt tilsyn. Og nå har de fått et enda bedre og mer fleksibelt system.

Vil koble til andre medisinske sensorer
Systemet er tilrettelagt for både hjemmetjenesten og institusjoner. Det er i hovedsak på soverommet man bruker kameraet, men vi kan koble opp flere kameraer i en leilighet, slik at personalet kan få et visuelt bilde om en trygghetsalarm blir utløst, forteller Johnsen

– Vi jobber med å koble til andre medisinske sensorer, som for eksempel et pulsoksimeter som sjekker lungefunksjonen til kolspasienter. Slik kan informasjonen lagres i en sikker database, slik at sykepleierne kan se hvordan helseutviklingen er. Etterhvert kommer det flere typer sensorer som kan kobles til vårt system.

En annen fordel med digitalt tilsyn, er at det reduserer unødvendig transport. Transport en stor tidstyv innenfor hjemmesykepleien. Det tar et årsverk å kjøre 90.000 km med en snittfart på 50 km/t. Johnsen legger til at målet er å få helsepersonell til å jobbe smartere og bruke mest tid på de sykeste pasientene.

– I løpet av våren 2017 har vi merket en betydelig økende interesse og etterspørsel fra kommunene. Endelig ser det ut som at markedet rører seg, og det er en veldig positiv trend, sier Johnsen.

Norsk Telemedisin AS er medlem av NSCC for å følge med på utviklingen av velferdsteknologi, i tillegg til å få informasjon om konferanser i inn- og utland.

Arkiv