Vil bidra til å redde 500 000 liv hvert år

06. feb. 2017

Vil bidra til å redde 500 000 liv hvert år

Laerdal Medical har som mål å bidra til å redde 500 000 liv hvert år fra 2020.

Hvert år føder 40 millioner kvinner verden rundt uten en faglært fødselshjelper ved sin side.

Hver dag dør 800 mødre under fødselen, og hver dag dør 8 000 nyfødte.

De fleste av disse dødsfallene kunne vært unngått.

Sammen med globale samarbeidspartnere og allianser utvikler Laerdal Medical enkle og rimelige produkter og programmer, for å hjelpe med å lære opp og utstyre fødselshjelpere i ressurssvake land.

Laerdal Medical har som mål å bidra til å redde 500 000 liv hvert år fra 2020. 400 000 av disse livene har Laerdal Global Health som mål å bidra til å redde i ressurssvake land. Det dreier seg altså om nyfødte og mødrene deres.

Det er Laerdal Medicals partnere som står for opplæringen av fødselshjelpere.

Født for tidlig
Et av fire barn som blir født i utviklingsland blir født for tidlig. Laerdal Medical har laget Care Plus som mødre kan bruke til å knytte babyen fast til brystet. Da får babyen ligge hud mot hud.

Små, enkle grep kan gjøre en forskjell for de premature barna.

Trening i i-land
De resterende 100 000 livene vil Laerdal Medical hjelpe til å redde gjennom trening og opplæring av helsepersonell i industriland.

– Det å få satt kompetanseheving i et system sikrer både pasientsikkerheten samt følelsen av å mestre hos helsepersonell, sier Aina Haug (til venstre på bildet), Country Manager i Laerdal Medical.

Samarbeid med SAFER
En av Laerdal Medicals samarbeidspartnere er SAFER, som er medlem i NSCC.

SAFER er en selvstendig stiftelse. I tillegg til Laerdal Medical er Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og Stiftelsen norsk luftambulanse aktive samarbeidspartnere.

Målet til SAFER er å anvende simulering som læringsmetode som et viktig løsningsbidrag mot bedre pasientsikkerhet.

– Dette oppnår vi ved å trygge kompetansen til helsepersonell, sier Elsa Søyland, daglig leder i SAFER.

Å etterligne en hendelse
Å simulere er å etterligne en hendelse, for eksempel kan deltakerne etterligne et hendelsesforløp med en akutt syk person på sykehus. Slik får helsepersonell trent på jobben sin og blir mer forberedt.

Under simuleringen brukes som regel simulatorer som er laget av Laerdal Medical, men det hender at noen spiller pasient.

– Simulering er en pedagogisk metode som egner seg til implementering av kunnskap, ferdigheter og holdninger, men også til det å lære seg å ta i bruk ny teknologi og tjenester. For tiden jobber vi med at kommunene skal ta i bruk simulering som metode. Vi ønsker også at de skal ta i bruk simulering når de skal begynne å bruke ny velferdsteknologi, sier Søyland.

Arkiv