Miljøteknologi - en rettet utlysning til bedrifter i klyngeprosjekt

16. feb. 2017

Miljøteknologi - en rettet utlysning til bedrifter i klyngeprosjekt

Sirkulærøkonomi. Digitalisering. Elektrifisering. Dette er viktige stikkord for å lykkes med det grønne skiftet.

Innovasjon Norge tror det er gode prosjektideer i klyngene for å få fram nye løsninger på disse områdene. Derfor setter de av midler til utvikling av nye forretningsmuligheter for klyngebedrifter.

Miljøteknologiordningen har som mål å fremme norsk miljøteknologi og styrke norske bedrifters konkurransekraft. Dette gjelder for norske bedrifter som ønsker å satse og omstille seg til nye markedsmuligheter. Gjennom denne utlysningen ønsker Innovasjon Norge å stimulere bedriftene i klyngeprosjektene til å samarbeide om å få fram nye løsninger som er bedre for miljøet enn det som finnes på markedet i dag.

Klikk deg inn på denne linken for å lese mer og søke.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo