Et stort marked trenger nye løsninger

24. nov. 2017

Et stort marked trenger nye løsninger

7. desember inviterer Haugaland Vekst AS til en workshop der både leverandører og kommuner møtes for å diskutere løsninger for å øke brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Workshopen er en oppfølging av tidligere møter, senest informasjonsmøte den 3. november. Der ble flere leverandører presentert for utfordringer som kommunene står overfor når det gjelder å øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper. Det er helt greit å delta på denne workshopen, uten å ha deltatt på informasjonsmøte tidligere.

Påmelding her

Forebygge og unngå brann
Workshopen er lagt opp til å vare en halv dag, og skjer torsdag 7. desember på Radisson Park Hotell i Haugesund. Påmelding før 1. desember.

Målet med dagen er å finne bedre og sikrere løsninger for å forebygge og unngå brann hvor liv og materielle verdier går tapt. Få leverandører til å utvikle løsninger, produkter og tjenester tilpasset risikoutsatte grupper med kommunene og private som potensielle kunder. Finne løsninger som gir reduserte kostnader for kommunene uten at det går ut over sikkerheten, og å finne løsninger som kan gjelde for alle innen risikogruppen, både de som er innenfor og utenfor kommunenes hjemmetjenester.

Voksende risikogruppe
Risikogruppene det er fokus på er en sterkt voksende gruppe. Kommunene i regionen har en målsetting om at flere i framtiden skal kunne bo lengre hjemme ved økt bruk av velferdsteknologi. For å nå målsettingen er brannsikkerhet avgjørende.

På programmet

I tillegg til selve workshopen, der leverandører og kommuner får presentere og diskutere utfordringer og løsninger, er Paul Vigmostad fra Norwegian Smart Care Cluster invitert for å fortelle om hvordan arbeid i nettverk kan forsterke mulighetene for leverandørene til å lykkes. Brannsjef Dag Borten, fra Haugesund Brann og Redning IKS, forteller om hvilke utfordringer brannvesenet ser når vi snakker om denne risikogruppen, og hans Kristian Torske fra Innovasjon Norge er invitert for å presentere ulike muligheter som finnes i støtteapparatet for de leverandørene som ønsker å utvikle nye løsninger.

Det er Haugaland Vekst IKS i samarbeid med VRI Rogaland, Høgskulen på Vestlandet og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) som er arrangører.

Arkiv