Vant med mobil trygghetsteknologi

Vant med mobil trygghetsteknologi

Norske Safemate, et ledende norsk selskap innen trygghetsteknologi og løsninger, er kunngjort som vinner av det første virkelig store anbudet innen lokaliseringsteknologi i Norge.

Trondheim kommune har sammen med Bergen, Drammen, Larvik, Skien, Tromsø og flere andre kommuner kjøpt lokaliseringsteknologi for 6.7 millioner kroner fra Safemate. Selskapets sin mobile trygghetsteknologi, ble ansett å være den teknologien som best kunne sørge for innbyggernes trygghet, slik at flere kan bo hjemme lengre.

Safemate er en mobil trygghetsalarm med innebygd GPS-sporing. Dersom bæreren har behov for hjelp trykker han på alarmknappen. Inntil fire forhåndsdefinerte varselmottakere ringes da parallelt. Den første som svarer settes i samtale med bæreren av Safemate.

Åpner for økt sosial aktivitet

-Trondheim viser vei med å ta inn mobile trygghetsalarmer, sier Jan Holm administrerende direktør i Safemate. Valget er viktig fordi det åpner for økt sosial og fysisk aktivitet for en gruppe sårbare mennesker, sier Holm. Vi vet at kommunene har lagt ned et massivt arbeid i anbudet. - Vi er stolte over å være valgt blant så mange dyktige leverandører, sier han.

Helsevesenet står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Det blir færre hender til å utføre omsorg, og oppgavene vil bli mer komplekse. Mange norske kommuner har derfor valgt å satse på velferdsteknologi, som en av flere mulige løsninger for fremtiden. Det er i dag ca 75 000 stasjonære trygghetsalarmer i Norge. Ny trygghetsteknologi med GPS sporing gir pårørende til personer med kognitiv svikt, demens og lignende en større trygghet for sine kjære. De finner dem hvis de kommer bort fra hjemmet. Det samme gjelder for voldsofre.

Satser på trygghetsteknologi

I nasjonalt Velferdsteknologiprogram for E-Helse, er trygghetsskapende teknologier et av de tre viktigste satsingsområdene for å møte eldrebølgen, og konsekvensene av færre hender og ressurser til å utføre omsorg. Programmet har som mål å gjøre det mulig for mennesker å føle seg trygge, slik at de fortsatt kan bo hjemme når de blir gamle. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse og som kan motvirke ensomhet.

Safemate – overtatt av Sensio

Safemate, er nylig tatt over av Oslo baserte Sensio, Norges ledende selskap innen velferdsteknologi. -Vi ser på dette som et gjennombrudd for trygghets og lokaliseringsteknologi, sier Jan Holm.

-Vi har jobbet målrettet over lang tid mot å være i posisjon for å levere løsninger for mennesker som fortjener økt trygghet, slik at de kan bo lengre hjemme. Holm presiserer – teknologien er middelet. Trygghet der du er – er målet.

Ønsker du mer info?

Kontakt Jan Holm +47 90 64 11 33 - Daglig leder Safemate, og Kommersiell Leder i Sensio

Mer info om Safemate

Fakta om anbudet

Kunngjøring om kontraktstildeling - Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III Tjenesteytelse – Oppdragsgiver - Trondheim kommune - Bergen, Bjugn, Drammen, Larvik, Skien, Tromsø og Åfjord Kommune, Bakklandet Menighets Omsorgssenter Kystad helse og velferdssenter og Trondhjems Hospital

Doffin - Kunngjøring om kontraktstildeling

Fakta om Safemate

Safemate ble etablert i 2011 av John Gunnar Haugenes. Selskapet leverer hele verdikjeden innen trygghets og lokaliseringsteknologi, og har rettet seg mot helse og omsorgssektoren. Safemate tilbyr også trygghets- og sporingsteknologi til pårørende og til enkeltpersoner – voksne og unge som ønsker økt trygghet. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo med et eget forretningsutviklingsmiljø i Stavanger. Selskapet ble overtatt av Sensio i juni 2016.

Fakta om Sensio

Sensio er en av markedets mest komplette leverandører av velferdsteknologiløsninger. Sensio leverer velferdsteknologi til en rekke norske kommuner. Sensio er hovedleverandør av velferdsteknologi til Fredrikstad kommune og leverer blant annet en plattform for velferdsteknologi, trygghets- og sykesignal hvor det også er integrasjon med EPJ. De leverer produkter til Oslo, Tromsø, Bodø, Frogn, Fauske, Tysvær og Nittedal. Sykehjem, omsorgsboliger og private boliger er brukere av Sensio sin teknologi.

Arkiv