Ny rådgiver i klyngen

15. aug. 2016

Ny rådgiver i klyngen

Paul Vigmostad er NSCC sin nye rådgiver. Han skal gi råd og hjelpe klyngens medlemmer med å søke midler i EU sitt forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Tjenesten er delfinansiert gjennom Innovasjon Norge.

Horizon2020 er et europeisk forsknings og innovasjonsprogram der bedrifter kan søke om midler for å finansiere prosjekter, enten individuelt eller sammen med andre.

For å støtte medlemmenes arbeid mot dette forskningsprogrammet har klyngen fra 1. august fått sin egen Horisont 2020-rådgiver. Vigmostad har jobbet innen IT, blant annet i Opera Software; og som forsker på IRIS. Hos IRIS hadde han velferdsteknologiprosjekter hvor flere av klyngens medlemmer deltok, og han var prosjektleder for Horisont Vest som koordinerte Horisont 2020-søknadsarbeid for Vestlandet.

I NSCC vil Vigmostad gjøre en såkalt «grant scan» blant medlemmene, hvor han sammen med alle som er interessert gjør en vurdering av hvordan Horisont 2020 kan brukes for den enkelte medlems virksomhet. I de prosessene hvor denne innledende fasen går videre til en søknad, vil Vigmostad bidra i utarbeidelse av prosjektskisser og i partnersøk. Som en del av arbeidet med partnersøk vil Vigmostad representere klyngen i europeiske nettverk relatert til velferdsteknologi.

Deltagelse i Horisont 2020 kan gi betydelig økonomisk gevinst for bedriften. Det er ikke uvanlig at bedrifter og kommuner innvilges en million EUR til deltagelse i ett prosjekt. Samtidig forutsetter utbetaling en godkjent søknad, og konkurransen er betydelig. Gjennom å ha en rådgiver med betydelig kjennskap til både fagområdet og Horisont 2020-søknader håper klyngen å både lette arbeidet til de som søker, og på å kunne forutse hvilke søknadsløp som en bør gå for så ikke bedrifter og andre bruker unødig tid. I tillegg vil en felles rådgiver gjøre det lettere å dra i gang felles initiativ i klyngen; med regional deltagelse fra bedrifter, FoU-miljø og kommuner.

Flere av klyngens medlemmer har allerede hatt betydelig suksess i Horisont 2020, blant annet i Triangulum-prosjektet. Vi håper at dette vil føre til at vi får enda flere prosjekter, og at flere medlemmer kan delta.

Den 5. september er det oppstartsmøte i Måltidets hus mellom klokken 13:00 – 15.00. Her kommer Vigmostad til å gå igjennom de ulike mulighetene som ligger i Horisont 2020, og snakke om hvordan han har planlagt å jobbe.

–  Gjennom høsten vil jeg forsøke å avtale personlige møter med flest mulig av klyngens medlemmer som er aktuelle søkere til Horizon 2020, sier Vigmostad. Vi kan i slike individuelle møter vurdere hvor hvert enkelt medlems interesser og realistiske søknadsmuligheter treffer hverandre. Samtidig anbefales oppstartsmøtet 5. september som en introduksjon til søknadsarbeidet.

Arkiv