Webstep bidrar med bred helsekompetanse i klyngen

08. jun. 2016

Webstep bidrar med bred helsekompetanse i klyngen

For seksten år siden ønsket fire gründere å starte et IT-selskap på sin egen måte. I dag har NSCC-medlem Webstep 380 ansatte med avdelinger i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stockholm og Malmø.

Visjonen i 2000 var at selskapet skulle skille seg fra andre ved at ansatte skulle være seniorkonsulenter med høyere utdanning, minst fem års erfaring og gode kommunikasjonsegenskaper.

– Det å kombinere gode IT-evner og dette med å være litt utadvendt er noe vi jobber litt med å finne og videreutvikle, sier avdelingsdirektør for Stavanger, Geir Jåthun Hindenes.

Innovative mobile løsninger
Fokuset til Webstep har vært å levere tjenester, programmere og lage ting du ikke finner i butikken. De leverer blant annet rapporteringsløsninger, datavarehus, IT-arkitektur, utvikling og prosjektledelse, sier Jåthun Hindenes.

– Vi har god erfaring med innovative mobile løsninger. Kanskje ikke enkle applikasjoner som vi bruker i hverdagen, men mer når man skal integrere med utstyr, big data, skytjenester og så videre. Det er nok teknologikompetansen vår som er mest interessant for de andre NSCC-medlemmene, sier Jåthun Hindenes.

Webstep har rammeavtaler med Helse Vest og har mye erfaring fra den type virksomheter.

– Totalt sett har vi en bred helsekompetanse. Velferdsteknologi er på vei inn og er i stadig utvikling. Det vi har jobbet mest med her i området er det som går på mestringsteknologi - det med å for eksempel ha sensorer som gir varsler på mobil som sendes videre, forteller han.

IT-selskapet har arbeidet med en stor aktør innen helse der det har handlet om innovative mobile løsninger innen velferdsteknologi. Webstep har også utviklet en risikokalkulator for Helsedirektoratet.

– Hovedfordelen vår går tilbake til folkene som jobber i Webstep. De er erfarne og veldig flinke. De er genuint interesserte i det kunden holder på med. De har engasjementet og viljen og interessen, sier rådgiver i Webstep, Trond Iden.

Å sette fokus på velferdsteknologi

– Hva tror dere er grunnen til at velferdsteknologi er blitt så viktig?

– Folk ønsker at de som skal bo hjemme skal ha det bedre og føle større trygghet. De fleste trives bedre i eget hjem. Det handler om at man kan bruke teknolog til å gi dem den tryggheten, sier Jåthun Hindenes.

– Teknologi har begynt å bli en viktig del av livet til mange og da er også terskelen blitt lavere. Du har det økonomiske aspektet også. En større del av befolkningen lever lenger og det er billigere å bo hjemme enn på institusjon, sier Iden.

Han håper at deltakelse i klyngen vil være med på å skape nye muligheter og løsninger innen velferdsteknologi.

– Det er et bra sett med virksomheter i NSCC som vil få til noe sammen. Ved å delta i klyngen skaper vi nye muligheter og ideer i dialog med flere som vil nå et felles marked, sier Jåthun Hindenes og føyer til at det er interessant å se at kommunene også engasjerer seg

– Det å være med i klyngen, det at så mange er med på å sette fokus på velferdsteknologi er veldig positivt, avslutter Iden.


Denne artikkelen er levert av Minredaksjon.no

Arkiv