Velferdsteknologi står høyt i Randaberg kommune

17. juni 2016

Velferdsteknologi står høyt i Randaberg kommune

Randaberg kommune er medlem i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og ligger foran mange andre kommuner når det kommer til implementering av velferdsteknologi i helsetjenester. Listen med tiltak og løsninger er lang og lengre skal den bli.

– Når jeg ser på resten av regionen så har vi vært veldig tidlig ute når det kommer til velferdsteknologi. Vi begynte med arbeidslister på smarttelefon i 2011 og det har vært en stor gevinst for hjemmesykepleien, sier fagutvikler i Helse og oppvekst i Randaberg kommune, Berit Bergsholm Immerstein.  

I smarttelefon-systemet ligger tiltaksplaner for hver enkelt bruker i Randaberg kommune og der genereres arbeidslister som knyttes opp til en kjørerute. Når hjemmesykepleierne kommer på vakt, logger de seg på, henter arbeidslister, får ut pasientjournal med hva de skal gjøre og cirka hvor lange tid det tar. Pleierne kan dokumentere etter besøket og besøket blir loggført. Dersom en ansatt tar lenger tid hos en bruker, så kan de lyse ut neste besøk til andre pleiere og noen som har mer tid kan overta.


Større trygghet med eLås
Til høsten skal kommunen installere en eLås-modul som allerede er kjøpt inn.

– Når hjemmesykepleierne laster ned arbeidslisten sin, så laster de også ned brukernes nøkkel og kan låse opp døren med Bluetooth. Pasienten kan fortsatt bruke sin egen nøkkel, forklarer Bergsholm Immerstein.

eLåsen er ikke synlig og går på batteri, i motsetning til nøkkelboksen som brukes i dag.

– Nøkkelboksen er jo synlig og gir signal om at noen hjelpetrengende bor der. Dette med eLås er veldig spennende og vi håper at det vil spare tid for pleierne ved at de slipper å gå ut og finne nøkkel. De kan heller ikke miste universalnøkkel til alle nøkkelboksene med dette systemet, sier hun.


Automatisert medisinering
Nylig var Evondos innom hos hjemmesykepleien og presenterte en automatisk medisingeringstjeneste som de har utviklet.

– Det var fascinerende å se hvordan de ansatte reagerte. ”Wow, dette var bra!” sa de, og  uten at vi har regnet mye på det ser vi umiddelbart store gevinster med medisindispenserne, forteller hun.

500 tiltak i uken går nemlig til medisinering og det går fort 15-20 minutter hver gang pleiere skal ut for å gi medisin.

– Automatisert medisinering kommer til å bli vurdert grundig, sier hun.


Ikke en bremsekloss
De velferdsteknologiske løsningene har blitt godt mottatt blant de ansatte i kommunen.

– I starten litt skeptiske, men det handler mye om informasjon. I tillegg har studier vist at ansatte ikke er en bremsekloss når det kommer til bruken av teknologi, sier Bergsholm Immerstein.

Randaberg kommunes erfaring med velferdsteknologi er bred; JuztMove har hatt suksess på frivillighetssentralen og fysioterapi-salen, Safemate har vært prøvd ut hos rundt 30 brukere og kommunen er pilotkunde hos Video For Alle/Blink. Randaberg helsesenter har planlagt oppstart til høsten og byggingen av Randaberg avlastningssenter er allerede i gang.

– Mye rettes inn mot barn og unge, og selv om de har fysisk eller psykisk utviklingshemming så er de veldig opptatt av dette med teknologi. De skal ha samme type teknologi som hjemme og det skal rigges det slik at de kan ha styring på det selv. Dette kom fram i første gevinstrapport i Nasjonalt velferdsteknologi-program, og jeg håper det vil bli slik i Randaberg også, sier Bergsholm Immerstein.

Likevel er det noen utfordringer som ikke kan løses med velferdsteknologi.

– De sykeste syke som ønsker å være hjemme behøver mennesker som kan hjelpe med for eksempel å komme seg opp og få på seg klær. Antallet folk som trenger hjelp økes, og da må de som trenger det mest få den hjelpen de trenger. Noen må klare seg selv, og da er det bra med velferdsteknologi. 


Denne artikkelen er levert av Minredaksjon.no

Arkiv