Morgendagens måltidsløsninger

20. feb. 2016

Morgendagens måltidsløsninger

NCE Culinology og Norwegian Smart Care Cluster har gjennomført workshopen "Morgendagens måltidsløsninger". Mange nye ideer kom opp i workshopen, der målet var å etablere samarbeid og nettverk, og å skissere innovasjons- og forskningsprosjekter.

Antallet som har behov for hjelp og tilpasninger i hverdagen øker, samtidig som andelen eldre i befolkningen øker kraftig. Morgendagens måltidsløsninger må dekke behov for tilgjengelighet, riktig ernæring, tilpassede mat – og måltidsløsninger, valgfrihet og en sosial måltidsopplevelse. Plattformer for bestillingsløsninger og brukerprofiler, systemer for logistikk og distribusjon, videoløsninger for samhandling og påminnelse om å spise har blitt pekt på som muligheter. Hvordan kan vi utnytte teknologien til å sette sammen smarte løsninger i verdikjeden mat og måltider? Hvem er med på utviklingsløpet? I workshopen søkte vi svar på dette.

Initiativet har sitt utspring i kompetanse- og innovasjonsplattformen Maten er ikke gitt før den er spist. Matprodusenter, teknologibedrifter, designere, helse- og peiepersonell satt sammen for å skissere løsninger som tar oss inn i fremtiden. Behov, ideer og muligheter ble vurdert, sortert og konkretisert. I fellesskapet - ‎NCE Culinology‬ og ‪‎Norwegian Smart Care Cluster‬ og kompetanseplattformen Maten er ikke gitt før den er spist - jobbes det for at ideene skal bli realisert.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo