Gjør det umulige mulig

12. des. 2016

Gjør det umulige mulig

Ettervernsselskapet No Limitation AS gir sine brukere en oppgave som synes umulig. Slik vil de vise dem at de kan greie det de vil.

Grete N. Storm-Johansen satt på sykkelen. Hun hadde krampe i magen og gulpet magesyre. Ute regnet det. Storm-Johansen syklet rittet Trondheim-Oslo.

Hun visste det ikke da, men turen kom til å danne grunnlaget for treningskonseptet til No Limitation AS, et firma Storm-Johansen senere startet.

Mange år har gått siden den utfordrende turen.

De ansatte i No Limitation AS arbeider med å hjelpe mennesker som har eller står i fare for å få, utfordringer knyttet til rus, psykiatri og/eller kriminalitet.

Storm-Johansen har tidligere vært narkoman. Hun har vær nykter i 17 år.

– Hva gjorde at du sluttet med stoff?

– Trondheim-Oslo, sier hun.

– Det er veldig enkelt sagt. Jeg brukte treningen for å holde ut rehabiliteringen. Ellers hadde jeg aldri holdt ut. Treningen ga meg mye, fortsetter hun.

Fjøsstell og terapi

Behandlingstilbudet i No Limitation AS består ikke bare av trening, men av tre like viktige deler.

I tillegg til trening er det arbeidstrening og terapi. Terapien består både av individuelle samtaler og gruppesamtaler.

Arbeidstreningen består av fjøsstell, skogsarbeid, vedproduksjon og dyrehold.

No Limitation er en av medlemmene i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

– Bruker dere velferdsteknologi?
– Det er noe vi virkelig ønsker å se mer på. Vi er i dialog med et annet av medlemmene i NSCC Inventas. Det er svært ønskelig fra vår side å få til et samarbeid med Therese Sivertsen i Inventas, sier Storm-Johansen.

Hun tror velferdsteknologi kan hjelpe deltakerne.

 – Vi er med i NSCC fordi vi vil følge med på hva som skjer på den fronten og finne gode samarbeidspartnere som vil styrke oss, sier Storm-Johansen.

– Vi er også med fordi vi tror vi kan si noe om hva slags teknologi det er bruk for. For eksempel er det bruk for teknologi som gjør samhandlingen mellom etatene bedre, fortsetter hun.

Gir mestringsfølelse
– No Limitation AS gir deltakerne i oppgave å for eksempel sykle fra Trondheim til Oslo. Hvorfor gjør dere det?
Det er få rusavhengige som tror at de kommer til å greie å slutte med stoff, sier Storm-Johansen.

Så gir vi dem en annen oppgave som de i utgangspunktet ikke tror de vil greie. Når de likevel greier å fullføre rittet, gir det mestringsfølelse, sier hun.

Jeg synes det er fantastisk at No Limitation AS klarer å få folk til ved hjelp av trening ta grep om andre deler av livet sitt, sier Helga Tengs-Pedersen, avdelingsleder for psykisk helse og rustjenesten i Klepp kommune.

No Limitation AS har fått 2 millioner i øremerkede driftsmidler fra statsbudsjettet for 2017.

Selskapet er med i et større samarbeidsprosjekt med Klepp, Time, Gjesdal og Hå kommune.

Alle disse kommunene er medlemmer av NSCC.

Pilotprosjektet Fleksibelt ettervern har fått øremerkede midler på statsbudsjettet tilsvarende helårseffekt på 4 660 000 for 2017.

Tekst: Ida Gudjonsson/minredaksjon.no
Foto: No Limitation AS

Arkiv