Intelecom kaster seg på den velferdsteknologiske bølgen

04. nov. 2016

Intelecom kaster seg på den velferdsteknologiske bølgen

Intelecom er en ledende leverandør av skybaserte og kundeplasserte kommunikasjonsløsninger for bedrifter. Nå ønsker de å spille en rolle i utfordringene helse- og omsorgssektoren møter framover.

– Det er få lignende selskaper som er så spisset mot kun sanntidskommunikasjon og systemintegrasjon som det vi er. Mange av de som driver med det har løsninger sentrert rundt sine produkter, mens vår tilnærming er mer en prosesstilnærming med vår plattform for velferdsteknologi. I naturen til en systemintegrator ligger det at man skal få ulik teknologi til å spille sammen og det er der vi stiller sterkest, sier Shahid Aasmund Skar.

Han er direktør for forretningsutvikling hos Intelecom. Eldrebølgen og det økende behovet for velferdsteknologiske løsninger gjorde at Intelecom begynte å sikte seg inn på helsesektoren.

– Flere omsorgstrengende kommer til å bli boende hjemme og vi har i tillegg ikke sjanse til å utdanne nok helsepersonell. Teknologi vil spille en stor rolle for å sikre livskvaliteten til de som skal bo hjemme. Det er nå fokuset og trykket er sterkest og vurderingen vår er at her kan vi spille en rolle, sier han.


Fersk aktør innen velferdsteknologi
Intelecom er relativt ferske når det kommer til teknologi rettet mot helse og omsorg.

– Vi har drevet med sanntidskommunikasjon i og alarmsystemer i over 30 år og har spesialkompetanse innen olje og gass. Vi tar med oss erfaringer og kunnskap derfra og inn i helsesektoren. I begge felt er man avhengig av informasjon i sanntid og skal samle informasjon fra mange forskjellige kilder. Kravet til sikkerhet er også ganske likt, sier han.

Intelecom er opptatt av at kommunene skal stå friere til å velge brukernær teknologi uavhengig av hvem som leverer.

– Ingen kan bære kostnadene det innebærer å bytte ut alt av systemer og løsninger. Utfordringen er at omsorgsteknologi beveger seg ut av institusjoner og inn i private hjem. Det finnes fremdeles aktører som kan levere gode enkeltsystemer, men samspillet på tvers av institusjon, omsorgsbolig og private hjem må ha en god systemintegrator i bunn. Det er en helt annen kompleksitet og her kan vi spille en rolle, sier Skar.


Fan av Pumps & Pipes
Det var Pumps & Pipes-prosjektet som gjorde at Skar fikk øynene opp for velferdsteknologi og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

– Pumps & Pipes er et initiativ som ser like problemstillinger på tvers av vertikaler. Jeg tok kontakt med Arild Kristensen og vi hadde et møte. Det som tiltalte var at NSCC ikke er et klyngesamarbeid med kun de store aktørene. Det er bra at det er noen store, men det som er bra er innovasjonen som skjer i gründerbedriftene, sier Skar.

Han liker også testlabene- og arenaene som har blomstret fram.

– Der kan ideer testes ut. På den måten unngår vi å sitte på hver vår lille tue og prøve å finne opp hjulet. Den tankegangen er tiltalende, sier han.


Inviterer til dans
Intelecom har vært medlem i NSCC siden i sommer. Skar inviterer gjerne til dans med andre klyngemedlemmer.

– Det å kunne sparre med oss tror jeg flere i klyngen kunne dratt nytte av. Jeg er ganske sikker på at vi, som en forholdsvis fersk aktør inn mot helse- og omsorgssektoren, har en innfallsvinkel med andre briller på når det kommer til prosessutfordringer og teknologiske utfordringer. Vi er ganske annerledes i måten vi tenker på.

– Vi har heller ingen knytninger mot andre leverandører. De som er gode på sensorer er gode på sensorer, så skal vi være gode på å ta i mot og sende videre informasjon. Vi er ufarlige for de som driver med brukernær teknologi, forsikrer han.


Teksten er levert av Minredaksjon.no

Arkiv