Horisont Vest får støtte fra Forskningsrådet

13. apr. 2015

Horisont Vest får støtte fra Forskningsrådet

Horisont Vest har fått positivt svar på søknaden de sendte til Forskningsrådet om støtte til å etablere Horisont Vest-nettverket. 4 av 24 prosjektforslag fikk støtte. Horisont Vest var én av de fire.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på syv år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Horisont Vest-nettverket skal jobbe for å øke antall søknader til Horisont 2020 fra Vestlandet. Aktiviteten i nettverket vil i hovedsak være tematiske møteplasser arrangert i samarbeid med klyngene i regionen.

Klyngeaktørene i nettverket er: NCE Subsea (Energi), ARENA Norwegian Smart Care Cluster (Velferdsteknologi), NCE Maritime CleanTech (Maritim), og samarbeid mellom Blueplanet og NCE Culinology (Mat).

H2020-møteplass
– Vi planlegger en H2020-møteplass for hver av disse klyngene i løpet av 2015 hvor vi inviterer forskningsmiljøer, bedrifter og støtteapparat. Koblingen mellom akademia og industri er viktig i nettverket, sier adminstrativt ansvarlig Kyrre Aas.

I hovedsak skal arbeidet i prosjektet skje gjennom de ulike klyngene, men en fellessamling på søknadsstøtte/søknadsadministrasjon er også mulig.

Arkiv