Tar pulsen på velferdsteknologi

03. mars 2015

Tar pulsen på velferdsteknologi

Klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Cluster tar form.

– Det unike med denne regionen er framoverlente kommuner og en solid infrastruktur, sier prosjektleder Arild Kristensen i Ipark AS til Lyse.

Les hele saken her.

− Kommunene i denne regionen vet hva som kommer. Scenariobildet er tegnet, og de vet at eldrebølgen treffer dem om få år, forklarer Arild Kristensen, inkubatorleder for helse- og velferdsteknologi ved Ipark samt prosjektleder for Norwegian Smart Care Cluster.

− Infrastrukturen Lyse har bygget og hele verdikjeden av bedrifter i dette prosjektet gjør at denne regionen utmerker seg innen velferdsteknologi, legger han til.

− Fra pilot til marked
I juni i fjor ble det klart at et tyvetalls bedrifter, universitetet, sykehuset og kommunen får Arena klyngestatus i Innovasjon Norge. Dette er første steg på veien mot å bli først et Norwegian Centre of Expertice (NCE) og så et Global Centre of Expertice (GCE). Prosjektet har fått navnet Norwegian Smart Care Cluster.

- Vi skal gå fra pilot til marked. Timingen er perfekt for å skape vekst i et nytt næringsområde, sier Marit Hagland.

− Noe av det beste er at små bedrifter som ellers ikke ville blitt hørt får kommet til bordet med sine tanker og ideer her, og det er svært verdifullt når vi skal utvide vårt univers av samarbeidspartnere for Smartly, sier Marit Hagland, leder av Lyse Smart velferd.

− Vi skal gå fra pilot til marked. Timingen er perfekt for å skape vekst i et nytt næringsområde, og det var viktig at regionen fikk denne tildelingen nå, legger hun til.

Kompetanseoverføring
Prosjektet går over tre år, med mulig forlengelse på to år til. Den første tiden brukes til strategiplanlegging og kompetanseoverføring mellom bedriftene. Lyse har allerede hatt klyngen på besøk, og i mars inviterer Lærdal og Safer til bedriftsbesøk.

− Klyngen har som mål å bli en permanent organisasjon i regionen, og ved utgangen av Arena-prosjektet sikter vi på elevere til neste nivå i Innovasjon Norges klyngeprogram, NCE. Måltidets Hus er den eneste NCE i regionen nå, og vi har startet en spennende dialog med dem om et klynge-til-klynge-samarbeid. Vi ser på hvordan velferdsteknologi kan bidra til en bedre måltidsopplevelse for enslige, for eksempel, forklarer Kristensen.

Andre tiltak i emning er et spennende prosjekt for å kartlegge behovene til morgendagens hjemmeomsorg, samt innlemmelse av nye medlemsbedrifter blant annet på Haugalandet.

Arkiv