Ny utlysning på 20 millioner

26. mars 2015

Ny utlysning på 20 millioner

Innovasjon Norge søker nå etter nye prosjekter som skal bidra til kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Totalt skal inntil 20 millioner kroner deles ut. Fristen for å sende inn en prosjektskisse er 1. juni.

Tjenesten har som hovedmål å forsterke regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse. Dette skal gjøres ved at næringsmiljøer med felles kompetansebehov inngår strategiske samarbeid med universiteter, høyskoler og fagskoler.

For å være støtteberettiget må næringsmiljøene inkludere bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Næringsmiljøer som i sin helhet ligger utenfor virkeområdet kan ikke støttes.

Det er tredje gang det lyses ut midler fra denne tjenesten, og interessen for de to foregående utlysningene har vært veldig stor. I mange regioner er det et gap mellom den kompetansen næringslivet har behov for, og den kompetansen som er tilgjengelig. Med denne tjenesten håper Innovasjon Norge å bidra til å redusere dette gapet.

Utvelgelse av hvilke prosjekter som får finansiering avgjøres gjennom en åpen konkurranse i to trinn, hvor første steg er en prosjektskisse som må leveres innen 1. juni.

Tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mer informasjon om tjenesten og full utlysningstekst finner du her: (Link til www.innovasjonnorge.no/kompetanse)

Det avholdes også et informasjonsmøte om tjenesten og utlysningen 15. april 2015 fra 10.30 til 15.30 på Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen.

  • Kontaktpersoner:
  • Kundeansvarlig ved ditt lokale Innovasjon Norge distriktskontor 22 0025 00
  • Tjenesteansvarlig Espen Warland, telefon +47 913 717 29, e-post espen.warland@innovasjonnorge.no
Arkiv