Måler hjerterytmen med Iphone-kamera

25. feb. 2015

Måler hjerterytmen med Iphone-kamera

DigiDoc Technologies har utviklet en unik app som måler pulsen og oksygenmetning ved hjelp av mobilkamera.

De har spesialisert seg på programvare og app-utvikling innen digital helse.

- Vi lanserte appen "Pulse Oximeter" i App Store i desember. Alt du trenger å gjøre er å holde fingeren foran kamera, også måler telefonen pulsen og oksygenmetning fra fingertuppen, sier CEO Damoun Nassehi.

Det har tidligere blitt lansert applikasjoner som måler pulsen, men dette er første gang en app kan måle oksygenmetning.

- Vi kan med stolthet si at vi er det første selskapet i verden til å oppnå dette. Det er veldig spennende, og vi ønsker å videreutvikle appen slik at den kan brukes til flere ting, sier han.

Appen kan blant annet brukes til fitness og rekreasjon, både før og etter trening.

DigiDoc Technologies ble startet i 2013, med det formål om å produsere en frittstående telemedisin enhet.

Det ble raskt klart at å produsere frittstående enheter ikke er gjennomførbart i dagens marked. Likevel er telemedisin og digital helse bedriftens store satsinger.

- Vi tar sikte på å gjøre digital helse enkelt og tilgjengelig, sier han.

Appen er laget for iOS 7.

Se en video av hvordan appen fungerer på nettsidene til DigiDoc Technologies.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo