Arkidea ønsker et rikere liv for de eldre

30. okt. 2015

Arkidea ønsker et rikere liv for de eldre

Arkidea bruker en italiensk bakkelandsby som metafor når de ser for seg framtidens seniorboliger. – Det handler om å stimulere til livskvalitet og sosial omgang, sier prosjektutvikler Terje Nilsson.

Arkidea ledet tidligere i høst innovasjonsdialogen ”Fremtidens kule seniorboliger”, der kommuner, organisasjoner og tjenesteleverandører var samlet. Målet var å kartlegge hva man trenger for å utvikle nye konsept for seniorboliger. Noe av det som stod fram som viktig var trygghet med gode naboer, sosialt samvær når en selv føler for det, tilbud om aktiviteter og moderne leiligheter som skal håndtere de problemstillingene som kan oppstå.

– Folk skal trives og folk trives best når det er et mangfold. Leilighetsprosjektene som gror fram rundt omkring tar ikke hensyn til disse tingene. Noen nærmer seg tanken, men de går ikke løpet helt ut, sier Nilsson.

Nilsson mener at evalueringen som kom fram under innovasjonsdialogen vil gi et stort fortrinn i videre utvikling av konseptet om ”kule seniorboliger” som kan framstå attraktive og bærekraftige.


Ingen institusjonsbolig
Metaforen om en italiensk bakkelandsby var noe Arkidea tok i bruk allerede før de ble medlem av Norwegian Smart Care Cluster (NSCC). Tanken er at det er rom for at alt kan skje innenfor en slik landsby som stimulerer til å leve hele livet.

– Det kan bli et leilighetskompleks for de over femti, der alt som gjør at det verd å flytte inn skjer. Det er ingen institusjonsleilighet, det blir en kul leilighet hvor velferdsteknologien ikke er synlig, men at estetikken er ivaretatt, forklarer Nilsson.

Leilighetene skal være utviklet slik at man kan bo der lengst mulig med tanke på sykdommer som kan ramme den enkelte. Ulike sosiale aktiviteter skal være tilgjengelige som skal bidra til at beboerne velger å samles.

­– Vi ser for oss forskjellige typer aktiviteter, hobbyrom og dyrkbare hageområder, måltider og kafeer. Ulike typer delingsmodeller vil også være aktuelle. Alle trenger for eksempel ikke å ha egen bil, sier han.


Universelt konsept
– Vi er valgt som partner i utviklingen av Lyse sin demonstrasjonsleilighet. Noe som gjør at vi får innsikt i å etablere velferdsteknologien sammen med de arkitektoniske løsningene, forteller Nilsson.

Han mener at konseptet de ender opp med kommer til å være universelt.

– Utfordringene vil være de samme overalt, men med de kulturforskjellene som finnes, sier han.

Nilsson ser for seg mange muligheter med seniorboligene og velferdsteknologi kommer til å være en viktig del for at leilighetene skal fungere for den eldre generasjonen.

– Det er ikke snakk om å ta i bruk velferdsteknologiske dibbedutter eller ikke. De må være en del av konseptet når man kjøper det. De skal ligge der og skal kunne tas i bruk slik at man er forberedt. Slik som Lyse legger det opp nå, så burde det bli en naturlig selvfølge. Det finnes så mange flotte produkter som gjør det enklere for eldre, sier han.


Et rikere liv
Arkidea ønsker å bruke den kompetansen som finnes i klyngen til å løse utfordringene som vil komme underveis i utviklingen av seniorbolig-konseptet.

– Vi blir et verktøy for utbyggerne. Vi ønsker også å få til en god samhandling med kommunene. Dette er en vinn-vinn-situasjon med tanke på den kommende eldrebølgen. Hjelpepleiere og sykepleiere er fantastiske folk, men rommene de opererer i og måten det er satt sammen på er kanskje noe man kan finne nye løsninger på, sier han.

Han legger til at det kommer til å skje mye i årene framover. Knapphet i omsorgspersonell vil øke og pårørende vil blant annet bli mye mer engasjerte.

– Får vil til dette møter vi den framtiden. Ikke bare i kommunene, men i samfunnet. Det handler om å få til et rikere liv, sier han.

Arkiv