Tjenestereise

En tjenestereise samler både kvalitativ og kvantitativ data, for så å visualisere dette i en tidslinje. Målet er å forstå pasienten eller den ansattes brukeropplevelse; Hva fungerer, hva fungerer ikke?

Tjenestepakken leveres av: These Ways

På denne måten kan man sikre at hele prosjektteamet har samme innsikt og forståelse for tjenesteprosessen i sin helhet, og hvordan man i et eventuelt videre arbeid kan prioritere funksjonalitet og design av løsning.

Mer informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du HER.