Funksjonstest i virkelige omgivelser

I denne tjenestepakken tester vi funksjonaliteten til produktet eller tjenesten din innen velferdsteknologi og medisinsk teknisk utstyr i virkelige omgivelser.

Tjenesten leveres av: Norwegian Smart Care Lab

Vi observerer og dokumenterer brukeropplevelsen når løsningen testes i et tjenesteperspektiv. Norwegian Smart Care Lab legger til rette for hele prosessen. Din bedrift vil få verdifull innsikt fra målgruppen om hvordan løsningen fungerer i praksis.

Spørsmålene vi skal finne svar på:

  • Hvor godt fungerer produktet eller tjenesten din i virkelige omgivelser?
  • Hvilke hindringer kan oppstå for operatøren eller sluttbrukeren?
  • Hvordan passer løsningen din inn i helsetjenesten?
  • Hva bør du ta høyde for før en implementeringsprosess?

Planlegging er nøkkelen

Pilotering av løsningen ute i tjenesten krever planlegging, opplæring, tett oppfølging og en strukturert tilnærming er avgjørende. Dette for at deltakerne skal få en god opplevelse, og for å sikre bedriften relevant innsikt til videre utviklingsarbeid. Norwegian Smart Care Lab har kunnskap om helsevesenet og erfaring med gjennomføring av funksjonstest i helsetjenesten.

Funksjonstesten skreddersys til hver enkelt bedrift. Erfaringen vår tilsier at det ofte er nok med en varighet på 1-6 uker for å få nok innsikt på dette stadiet. Dette vil være individuelt og avhenge av hvilken innsikt dere søker.

Gjennomføringen av testen består av en planleggingsfase, gjennomføringsfase og en avsluttende fase. Planleggingsfasen består av tre møter med bedriften hvor vi kartlegger ønsker og behov. Gjennomføringen avhenger av bedriftens behov. Vi avklarer forventninger og testbehov før tjenestepakken starter. Avsluttende fase består av en gruppesamling med deltakerne og skriftlig tilbakemelding til bedriften.

Dette får bedriften

Norwegian Smart Care Lab er ansvarlig for planlegging, rekruttering av deltakere og gjennomføring av funksjonstesten. Alt vil skje i samråd med bedriftens ønsker. Vi tilrettelegger for en tett dialog og samarbeid gjennom hele prosessen. Dette forutsetter at bedriften setter av tid til planlegging og stiller seg disponibel for samtaler gjennom hele testperioden.

Leveransen inneholder:

  • Test av løsningen i reelle omgivelser
  • En skriftlig rapport med råd til veien videre
  • Brukerinnsikt
  • Oppsummerende gruppeintervju


Utfyllende informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du i dokumentet under.


Har din bedrift inkubatoravtale?

Da kan dere få gode støtteordninger til test gjennom Norsk Helsekonsortium. Les mer HER.