Simulering

Test av løsningen din med en scenariobasert tilnærming. Metoden er ideell for å skape reelle situasjoner og få deltakerne til å reflektere over den aktuelle bedriftens produkt/tjeneste i situasjoner som ligger nært opp til egen hverdag.

Tjenesten leveres av: Norwegian Smart Care Lab

Norwegian Smart Care Lab bistår din bedrift med test av løsningen i virkelighetsnære situasjoner sammen med fagpersoner og sluttbruker. Metoden baseres på å etterlikne virkeligheten og kopiere vesentlige aspekter fra en reell situasjon. Ved å ta i bruk simulering som metode vil deltakeren tilegne seg praktisk erfaring med bruk av tjenesten, noe som muliggjør for refleksjon og tilbakemeldinger. NSCL gjennomfører testen i samarbeid med miljøer som har spisskompetanse på fasilitering av simuleringssituasjoner.

Brukermedvirkning står sentralt i det arbeidet vi gjør, da vi har erfart hvor verdifullt det er å involvere sluttbrukeren og andre relevante aktører i hele innovasjons- og utviklingsprosessen. Det gir verdi både i form av forståelse for behovet til sluttbrukeren, og i form av tilbakemeldinger som kan bruker i en utviklings- eller implementeringsprosess.

Dette får bedriften

Norwegian Smart Care Lab er ansvarlig for planlegging, rekruttering av deltakere og gjennomføring av simuleringen. Alt vil skje i samråd med bedriftens behov. Vi tilrettelegger for en tett dialog og samarbeid gjennom hele prosessen. Dette forutsetter at bedriften setter av tid til planlegging og stiller seg disponibel for samtaler gjennom hele testperioden.

Leveransen inneholder:

  • Simulering av løsningen i testlab sammen med fagpersoner og sluttbrukere
  • Oppsummerende rapport og gjennomgang av innsiktsmateriell


Utfyllende informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du i dokumentet under.


Har din bedrift inkubatoravtale?

Da kan dere få gode støtteordninger til test gjennom Norsk Helsekonsortium. Les mer HER.