IP Tjenestepakker

Tjenestepakkene strekker seg fra en første gjennomgang av bedriftens immaterielle verdier til styrking av selskapets konkurransesituasjon gjennom en fremtidsorientert IP-strategi, interne IP-retningslinjer og innsiktsfulle konkurrentanalyser.

Tjenesten leveres av: Bryn Aarflot

Advokatene og patentrådgiverne i Bryn Aarflot tilbyr nå spesialtilpassede IP-pakker med forutberegnelige priser og gode vilkår. Dette er pragmatiske og praktisk nyttige pakker, som er skapt for å skape reell verdi av immaterielle rettigheter.

Det tilbys teknisk og juridisk bistand på alle nivåer av IP i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/
illojal konkurranse. Tjenestepakkene er delt opp i IP Start, IP Boost, IP Control og IP Scout.