Dreieskiva - DISC Assessment

Dette er en tjenestepakke som har hovedfokus på deg og dine kollegaer – gjengen din – slik at dere øker teamets relasjonelle kapasitet og bredder toleransevinduet og konsentrerer gjennomføringskraften.

Tjenesten leveres av: DREIESKIVA Roald Kvam

I kurset anvender vi en persolog®Personfaktormodell (kjent som DISC Profil) der vi kartlegger hvordan du og gjengen din helst arbeider, lærer, står i endringer og samhandler. Vi ser også på hvordan dere kan jobbe smartere og raskere, styrke- og situasjonsbasert. Enhver tjeneste tilpasses deres behov, hvor dere møtes i forkant og avtaler en leveranse som er til det beste for deg og gjengen din. Enten det gjelder (videre) utvikling av løsninger, organisasjonen eller det forretningsmessige. Enten dere er i en oppstarts- eller skaleringsfase, vekst eller krise.