Brukerkafé

En samskapingsprosess som gir verdi gjennom innsikt i behovet til sluttbrukeren. Brukerinvolvering og aktiv deltakelse bidrar til en kreativ og åpen prosess som gir verdi tidlig i et utviklingsløp.

Tjenesten leveres av: Norwegian Smart Care Lab

Norwegian Smart Care Lab bistår din bedrift med å innhente brukerinnsikt og tilrettelegger for brukerinvolvering i en tidlig fase av utviklingsløpet. Metoden legger til rette for kreativitet og aktivt engasjement rundt et tema bedriften ønsker innspill på. Samskapingsprosessen gir verdi gjennom innsikt i behovet til sluttbrukeren uten at det legges for mye føringer fra fasilitator.

Brukermedvirkning står sentralt i det arbeidet vi gjør, da vi har erfart hvor verdifullt det er å involvere sluttbrukeren og andre relevante aktører i hele innovasjons- og utviklingsprosessen. Det gir verdi både i form av forståelse for behovet til sluttbrukeren, og i form av tilbakemeldinger som kan bruker i en utviklings- eller implementeringsprosess.

Dette får bedriften

Norwegian Smart Care Lab er ansvarlig for planlegging, rekruttering av deltakere og gjennomføring av brukerkaféen. Alt vil skje i samråd med bedriftens behov. Vi tilrettelegger for en tett dialog og samarbeid gjennom hele prosessen. Dette forutsetter at bedriften setter av tid til planlegging og stiller seg disponibel for samtaler gjennom hele testperioden.

Leveransen inneholder:

  • Gjennomføring av brukerkafé for å innhente relevant innsikt fra sluttbrukere
  • Tilbakemeldinger på forretningsmodell og konsept
  • Oppsummerende rapport og gjennomgang av innsiktsmateriell


Utfyllende informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du i dokumentet under.


Har din bedrift inkubatoravtale?

Da kan dere få gode støtteordninger til test gjennom Norsk Helsekonsortium. Les mer HER.