Spekulativ design

Vi bruker spekulativ design til å gjøre fremtiden mer konkret. Vi hjelper deg å skissere en tydeligere fremtidsvisjon for et selskap eller en merkevare som vil strukturere utviklingen av en merkevare eller et produkt.

Tjenestepakken leveres av: EY Doberman

Det vi kaller en "preferable future" vil fungere som en overordnet visjon for en innovasjonsprosess, og være et spennende utgangspunkt for å jobbe mot fremtiden. Når en "preferable future" er definert, jobber vi oss tilbake og definerer de stegene som må være på plass for å komme oss til dit - og tilslutt ser vi på hva som skal til for å ta hvert steg i prosessen.

Mer informasjon om hva tjenestepakken inneholder kommer.