Risikovurdering

En risikovurdering vil bidra til at din organisasjon og din enhet/tjeneste oppnår sikkerhetsnivået som kreves for sikker behandling av informasjonen som som behandles i din løsning.

Tjenestepakken leveres av: Egde

Denne tjenestepakken gir tilgang til informasjonssikkerhetseksperter med omfattende erfaring innen risikostyring og informasjonssikkerhet i den norske helsesektoren.

Pris: NOK 80.000

Varighet: 1-2 mnd

Mer informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du HER.