Regulatorisk sprint

Vi hjelper til med å synliggjøre og forstå relevante regulatoriske rammer for videre utvikling av deres produkter og tjenester. Vi benytter metodikk og prosess som gir størst verdi med hensyn til de utfordringene dere står ovenfor.

Tjenestepakken leveres av: Inventas

Som ved en Strategisprint vil innsikt i regulatoriske konsepter for nettopp deres produkt og tjeneste styrke dere i formidlingsarbeidet til kunder, samarbeidspartnere og investorer. Vi ønsker å hjelpe dere med å lettere kunne prioritere arbeid og fremgangsmåte, når dere skal nå mål og utvikle deres produkter og tjenester ytterligere.

I oppstarten av en regulatorisk sprint er det viktig at vi gjennomfører en forventningsavklaring og avtaler en leveranse som er til det beste for deg som kunde og som er realistisk innen de rammer som et tilgjengelig i prosjektet.