Produktsprint

Produktsprint er en tjenestepakke som har hovedfokus på å utvikle en produktidentitet og visualisering, eller enkel prototype, slik at idéen blir lettere å formidle til investorer eller samarbeidspartnere.

Tjenestepakken leveres av: Inventas

I en produktsprint jobber vi med kartlegging av problemstillingen og visualisering av konsepter som løser den. Det er viktig at vi ved oppstart av produktsprinten gjennomfører en forventningsavklaring og avtaler en leveranse som er til det beste for deg som kunde og som er realistisk innen de rammer som et tilgjengelig i prosjektet.