Markedsavklaring

Denne pakken passer dersom du ønsker å teste markedspotensialet for løsningen til din bedrift. Tilbakemeldingene fra ekspertpanelet vil gi innsikt som kan brukes til å avklare markedspotensialet og videre strategisk utvikling for bedriften.

Tjenesten leveres av: Norwegian Smart Care Lab

For å få svar på viktige spørsmål i utviklingsløpet er det viktig å opprette dialog med fagpersoner, beslutningstakere, brukere, helsepersonell, ansvars- og behovseiere samt andre relevante grupper. Norwegian Smart Care Lab arbeider tett sammen med bedriften gjennom hele prosessen for å sikre rekrutteringen av riktige deltakere, og en tydelig og gjennomarbeidet intervjuguide.

Noen av spørsmålene kan være:

 • Hvem er potensielle kunder for ditt produkt/løsning?
 • Hvem har behov for ditt produkt/løsning?
 • Hvordan løses denne problemstillingen i dag og er det en tilfredsstillende løsning?
 • Har din løsning en nytteverdi og hvilke gevinster kan den gi?
 • Hvilke erfaringer har relevante fagpersoner?
 • Vil løsningen din fungere i praksis og hvem eier problemet?
 • Hvem er det som vil være ansvarlig for anskaffelse av din løsning?
 • Hva er en god prismodell for produktet?

Fokusgruppe gir avklaring

Norwegian Smart Care Lab rekrutterer deltakere i samråd med bedriften, og fasiliterer et semistrukturert gruppeintervju i form av en fokusgruppe. Tilbakemeldingene fra ekspertpanelet vil gi innsikt som kan brukes til å avklare markedspotensialet og videre strategisk utvikling for bedriften.

Dette får bedriften

Markedsavklaringspakken vil gi din bedrift konkret tilbakemelding på forretningsmodell og fremstilling av forretningskonseptet. Samtidig vil bedriften få markedsinnsikt og en oppsummerende rapport fra fokusgruppen.

Leveransen inneholder:

 • Markedsavklaringstest i fokusgruppe
 • Gjennomarbeidet intervjuguide
 • Tilbakemeldinger på forretningsmodell og konsept
 • Markedsinnsikt
 • Oppsummerende rapport og gjennomgang av innsiktsmateriell


Utfyllende informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du i dokumentet under.


Har din bedrift inkubatoravtale?

Da kan dere få gode støtteordninger til test gjennom Norsk Helsekonsortium. Les mer HER.