Innsikt

Ved å samle innsikt i, og kartlegge brukerens situasjon kan vi identifisere behov hos pasienter og ansatte, og slik sikre at utvikling av fremtidige produkter/tjenester blir mer målrettet og svarer på reelle utfordringer.

Tjenestepakken leveres av: These Ways

Ved å gjennomføre semistrukturerte brukerintervju og lytte til pasienten, kan vi belyse utfordringer og muligheter i dagens produkt /tjeneste, og slik legge et godt grunnlag for videre utvikling av løsning.

Mer informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du HER.