Funksjonstest i lab

Vi tester funksjonaliteten til produktet eller tjenesten din og tilpasser testen etter bedriftens behov. Denne pakken passer deg som ønsker å teste prototypen din i et kontrollert lab-miljø.

Tjenesten leveres av: Norwegian Smart Care Lab

En funksjonell test i lab vil gi bedriften din verdifull innsikt, og gjøre det enklere å justere og forbedre konseptet. Produktet trenger ikke å være en ferdig utviklet løsning eller en klikkbar prototype, men kan bestå av bilder eller tegninger som viser hvordan det er planlagt at løsningen skal se ut. Lab-testen er utviklet for å gi deg som bedrift konkrete tilbakemeldinger for videre utvikling.

Innspill fra målgruppen

I denne pakken tester vi løsningen i et forhåndskonstruert scenario. Deltakerne tester produktet i en relevant kontekst. Det gir dem et godt grunnlag for å gi tilbakemeldinger på egenskapene til løsningen, og gi innblikk i egne opplevelser og refleksjoner. Testdeltakerne skal kunne sette seg inn i eller representere målgruppen til løsningen. Denne metoden gir kunnskap om hva som gir verdi for potensielle brukere. Vi kan undersøke om løsningen er brukervennlig og forståelig, og bedriften kan hente inspirasjon til nye og endrede bruksområder eller målgrupper.

Tjenestepakken gjennomføres i en av våre tre laber, som er moderne og tilrettelagte testlokaler. Labene er lokalisert i Stavanger, Grimstad og Bergen. Lokalene har rom som er utstyrt som sykehus, institusjon- og hjemmemiljø.

Dette får bedriften

Norwegian Smart Care Lab er ansvarlig for planlegging, rekruttering av deltakere og gjennomføring av funksjonstesten. Alt vil skje i samråd med bedriftens ønsker. Vi tilrettelegger for en tett dialog og samarbeid gjennom hele prosessen. Dette forutsetter at bedriften setter av tid til planlegging og stiller seg disponibel for samtaler gjennom hele testperioden.

Leveransen inneholder:

  • Test av løsningen i et kontrollert lab-miljø
  • En skriftlig rapport med råd til veien videre
  • Brukerinnsikt


Utfyllende informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du i dokumentet under.


Har din bedrift inkubatoravtale?

Da kan dere få gode støtteordninger til test gjennom Norsk Helsekonsortium. Les mer HER.