Etiske retningslinjer – Informasjonssikkerhet og beskyttelse av data

Normen for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten (normen) er et omforent sett med krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.

Tjenestepakken leveres av: Egde

En strukturert tilnærming til implementering av kravene vil hjelpe både din bedrift og din enhet / tjeneste med å oppnå det sikkerhetsnivået som kreves for å få ditt produkt på markedet.

Denne tjenestepakken gir tilgang til informasjonssikkerhetseksperter med omfattende erfaring med beste praksis og etiske retningslinjer for informasjonssikkerhet i den norske helsesektoren.

Pris: NOK 85.000

Varighet: 1-2 mnd

Mer informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du HER.