Plan for opplæring og innføring av ny løsning

Denne tjenestepakken er relevant og aktuell for kommuner eller bedrifter som ønsker hjelp til å lage en gjennomføringsplan for implementering av løsningen i f.eks. en organisasjon for å sikre god overgang fra prosjekt til drift.

Tjenestepakken leveres av: EGGS

En god plan for hvordan produktet eller tjenesten skal tas i bruk av alle brukere er viktig for å sikre en god oppstart i markedet. Denne planen må ta innover seg hva som er viktig for de som skal ta løsningen i bruk, og hvilke kontekst og arbeidsflyt det skal fungere i.

For å sikre god driv og effektivitet planlegger vi for tett dialog hele veien, hyppige møter og involvering av brukerne.