Bærekraft – er din bedrift klar?

Gjennom tjenestepakken "Recognize" hjelper vi deg med å forberede en innovativ og bærekraftig strategi, slik at dere kan følge med på kravene som nå blir satt av kunder, myndigheter og samfunnet forøvrig.

Tjenestepakken leveres av: Vinco

Vi må alle endre hvordan vi jobber, og vi må tilpasse våre forretningsmodeller. Klimaendringene blir stadig mer synlige over hele kloden, og vi må sikre at fremtidige generasjoner får leve i en bærekraftig og grønn verden.

Hva får dere i pakkene?
Vi jobber med to tilnærminger for selskaper til å løse sine bærekraftsproblemer.
1) Den første delen er å ta ansvar for bedriftens miljømessige og sosiale fotavtrykk. Videre gjelder det å handle for å redusere selskapets negative kostnader (eksternaliteter).
2) Den andre tilnærmingen er å se det som en mulighet for å skape nye forretningsmodeller.

Nøkkelen er å forstå at selv om problemer med bærekraft kan være en stor bekymring for bedrifter, kan de også være kilden til mange lønnsomme forretningsmuligheter og et konkurransefortrinn for bedrifter som klarer å omfavne dem.

Spørsmålene om bærekraft bør betraktes som drivere for innovasjon!

Hva inneholder pakken?

Den første pakken "Recognize" tar sikte på å skape den første byggesteinen for bedrifter for å forstå problemet med bærekraft. Vi finner de ulike dimensjonene ved å gjennomføre en idédugnad.