Image

Nyhetsbrev NSCC mai 2018

Image

Fra olje til helse - 37 ºC Life Science

Den teknologiske kompetanseoverføringen fra oljebransjen til helse settes høyt opp på agendaen når Stavanger er vertskap for den andre internasjonale Life Science-konferansen «37 ºC Life Science Technology & Business Conference».

 

Det skjer 19. til 20. juni 2018 i Stavanger Forum, og NSCC er en av samarbeidspartnerne til konferansen.

 

I juni i fjor gjestet 200 deltakere messeområde i Stavanger Forum, og utstillerne var både lokale, nasjonale og internasjonale aktører innen helse- og velferdsteknologi.

 

Image

Spesialpris til Nordic Edge for NSCC-medlemmer

Det er tid for å melde seg på Nordens største smart city-konferanse Nordic Edge som arrangeres i Stavanger 25.- 27. september 2018. Norwegian Smart Care Cluster deltar med egen stand, og med en egen parallellseksjon i programmet.

 

I år får medlemmer av klyngen rabatt på konferansepass.

 

-Alle medlemmer av NSCC får 40 prosent på konferansepasset; enten de deltar en, to eller tre dager på konferansen, sier Elisabeth Krey Jenssen, prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig i Nordic Edge Expo.

Image

Eldreminister til NSCC-seksjon på Nordic Edge

-Vi er stolt over å få Norges første eldre- og folkehelseminister til å innlede NSCC sitt parallellseminar på konferansen, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC. Det skjer onsdag 26. september fra kl 14.00 på konferansen Nordic Edge Expo i Stavanger.

 

Parallellsporet har fått tittelen «Better Aging» med vekt på livskvalitet og hvordan vi alle kan eldes på en god måte.

 

-Åse Michaelsen (FrP), Norges første minister for eldre og folkehelse, er NSCC sin keyspeaker. Vi har gitt henne utfordringen hva begrepet «Better Aging» betyr for regjeringen?, sier Kristensen. 

 

I tillegg har NSCC utfordret et knippe av sine medlemmer til å fortelle hva de gjør for «Better Aging».

Image
Takk for støtte til en helsekatapult
På SIVA-konferansen 5. juni i Trondheim får vi vite om klyngene Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech får aksept for å etablere og utvikle et nasjonalt test og utviklingssenter for digitale løsninger. De to klyngene har i fellesskap søkt SIVAs program Norsk katapult. 

Mobiliseringen og støtten fra medlemmene i de to klyngene har vært særdeles god. Mange har vist engasjement og bidratt ved å vise hvordan og hvorfor deres bedrift har behov for et slikt nasjonalt testsenter.

- På vegne av klyngene Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech takker vi for engasjementet og alle «letter of support», sier Kathrine Myhre, daglig leder av Norway Health Tech.

 

174 «Letter of Support» var mottatt innen søknaden ble sendt 14. mai.
 

-Vi er svært fornøyde med responsen som et samlet Helse-Norge, både offentlig og private helseaktører, har gitt prosjektet. Dette understreker hvor strategisk og viktig det er at vi får etablert nasjonalt test- og utviklingsfasiliteter for digitale helseløsninger i Norge.

 

SIVA har mottatt 11 søknader til katapultprogrammet. Det er sagt at 1-3 sentre vil bli tildelt finansiering. Hvem det blir offentliggjøres 5. juni.


Image

Nordisk aktivitet i NorCare-samarbeidet

NorCare er et samarbeid mellom fire nordiske helseklynger hvor hovedfokus er på implementering av velferdsteknologi i omsorgssektoren, primært sykehjem og hjemmetjenesten - og for å skape forretningssamarbeid på tvers av klynger og dens medlemmer.

  

Nå planlegges det nordiske prosjekt i regi av NorCare om vil gi medlemmene i NSCC adgang og kjennskap til et nordisk marked. 

 

• Nettverkstreff under Nordic Edge i Stavanger, Norge 25.- 27. september

 

• Nettverkstreff på WHINN-konferansen i Odense, Danmark, 9.-11. oktober

 

• Studietur og workshop i Stavanger, Norge, 16. januar 2019

 

• Studietur og workshop til Danmark i februar 2019.

 

 

Er din bedrift/kommune interessert i å delta i dette nettverk?  Send en epost til bjorn@smartcarecluster.no og meld dere inn i en felles nordisk Linkedin-gruppe for matchmaking og kontakt.

 

Nye regler for personvern

Alle som får nyhetsbrev fra NSCC skal nå ha mottatt vår oppdatering av personvernreglementet pr epost.


25. mai 2018 trådte ny EU-forskrift, GDPR (alminnelig databeskyttelsesforskrift) i kraft, og erstatter den norske personopplysningsloven. Den nye lovgivningen stiller nye krav til åpenhet og hvordan vi som selskap skal behandle dine personopplysninger.

 

- Vi har gjennomgått våre personvernregler og laget en oppdatert personvernerklæring som inneholder informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger, samt hva dine rettigheter er, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.


Les våre oppdaterte vilkår om personvern her.


Ønsker du fortsatt å motta informasjon og nyhetsbrev fra oss så trenger du ikke foreta deg noe.

Nye selskap i klyngen

Image

Memoria et verktøy i kvalitetsreformen for eldre

Selskapet MinMemoria AS har utviklet et digitalt verktøy som tar vare på og tilgjengeliggjør livshistorien til personer med demens for familie og omsorgstjenesten. Deres løsning ble trukket fram som et godt eksempel på velferdsteknologi i stortingsmeldingen «Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre» som kom 4. mai 2018.


Les de unge gründerne sin historie på smartcarecluster sin hjemmeside.

Image

Ny dato for digitaliseringsworkshop

11. september arrangerer NSCC og Validé en workshop i Innovasjonsparken i Stavanger som har mål om å gjøre din virksomhet, ditt selskap, mer lønnsomt og mer digitalt modent.

Altså, et svært lønnsomt seminar å få med seg. Det er allerede mulig å melde seg på her.

.unsubscribe { max-width: 500px; margin:6rem auto 2rem auto; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 0.8rem; }

Hvis du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev kan du gi oss en beskjed ved å følge denne link!