Image

Nyhetsbrev fra Norwegian Smart Care Cluster. Januar 2018

Image

Hvordan kan blockchain utvikle helsesektoren?

Er blockchain bare et nytt hipt ord som vi må lære oss, eller kan det bety noe for utvikling av velferdsteknologi?


8. februar, i Måltidets hus, Ipark, Stavanger, vil professor Chunming Rong fra Universitet i Stavanger, gi oss innsikt om hva blockchain er, og hva det kan bety for applikasjoner utviklet for helsesesektoren.


Møtet blir streamet LIVE

Image

Du kan få plass på NSCC sin fellesstand på Vitalis


24. til 26. april arrangeres Vitalis i Gøteborg. Det er Nordens ledende konferanse og messe om e-helse. NSCC bidrar til at medlemsbedriftene får vist seg fram. Uten kostnader kan dere delta på NSCC sin fellesstand.


-Vi har fått penger fra Innovasjon Norge til en ny stand som har til formål å vise fram klyngen vår. Når vi i april drar til Vitalis, får åtte medlemsbedrifter profilere seg her kostnadsfritt, sier Arild Kristensen, leder av Norwegian Smart Care Cluster. Dersom flere enn åtte melder sin interesse, vil klyngeledelsen velge ut hvem som deltar, så her gjelder det å melde sin interesse raskt, og innen 7. februar.

 

Lyst å være med? Ta kontakt med bjorn@smartcarecluster.no i dag for påmelding.

 

NSCC med innspill til nasjonale høringer

Image

Framtidens helhetlig innovasjonssystem for helsesektoren

 

16. januar var Marit Hagland i Smart Care Lab invitert til Oslo for å gi innspill til Helsedirektoratets rapport om «Helhetlig system for tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren».

 

- Jeg deltok på vegne av NSCC og NSCLab. Det er gledelig at lab´en allerede er skrevet inn i rapporten. Vi kunne i høringen understreke at vi trenger system for å teste og utvikle ideer, produkt og tjenester på utsiden av det operative systemet. Det vil gjøre implementeringen mer effektiv, og vi unngår langvarige tester og piloter i den operative tjenesten, sier Hagland.

 

NSCC var invitert til høringen sammen med MedTech Norge, DIFI, Lab Norge, Sintef, DOGA og Folkehelseinstituttet

Stortingsmelding om helsenæringen

I 2019 legger regjeringen fram en stortingsmelding om helsenæringen. Den skal beskrive hvordan næringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

 

Et knippe helseaktører var 29.januar invitert til høring i Bergen der blant annet helseminister Bent Høie (H) satt på lyttebenken.

 

- Vi understreket behovet for tilrettelegging for testing og utvikling av både produkt og tjenester. Det trengs videre tiltak og midler som stimulerer til storskala utrulling av løsninger - ikke flere piloter. Det vil ha positiv effekt på markedsutviklingen. Kommuner og større helseforetak må videre anerkjenne sin rolle som innovatør, og sette opp leverandørprogrammer (a la hva Statoil har gjort) for helse, sier Arild Kristensen, som framholdt klynger som en god metode for samhandling mellom offentlige og private aktører i helsemarkedet.

 

Andre som deltok i høringen var BerGenBio, Pumps&Pipes, Moltitec, Laedal Medical, Human Innovation, BTO, Helse Bergen, Bergen kommune, Bergen forskningsstiftelse og Uni research.

Image

Regional innspillkonferanse 20. februar

 

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inviterer klyngens medlemmer til regionale innspillkonferanse om videreutvikling av Norwegian Innovation Clusters-programmet. Det skjer 20. februar kl 10.00-12.00 i Ipark, Måltidets Hus.

 

- Programmet er evaluert og evalueringen vil sammen med innspillkonferanser og dialogmøter inngå i et beslutningsunderlag for videreutvikling av programmets innhold og form, sier Hans Kristian Torske, kunderådgiver Klynge & Bedriftsnettverk i IN.

 

Klyngeprogrammets mål er økt verdiskapning og innovasjon gjennom innovative samarbeidsprosesser mellom etablert næringsliv, akademia, forskning, startups, investorer og offentlige aktører.

 

- Vi håper du har tid og anledning til å gi oss dine innspill, sier Torske.

 

 

Nytt klyngesamarbeid åpner

nye nordiske helsedører
Helseklynger i Norge, Sverige, Danmark og Finland knytter nå nettverket i det som heter Norcare. Norwegian Smart Care Cluster har fått 250.000 kroner i EU-midler (BSR innovation express) for å bygge det nordiske nettverket.


Hvis du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev kan du gi oss en beskjed ved å følge denne link!