"Dokumentert effekt overfor COVID-19, er selvsagt svært positivt. Vi snakker da både om virus som er i luften og på overflater."
- Egil Hansen, salgssjef Ventitech
Vis fakta

Kontakinformasjon til Ventitech:
Ralf B. Iwersen, daglig leder ventitech, +47 93439161
Egil Hansen, salgssjef Ventitech, +47 90779279

Nettside: www.ventitech.no

Klyngemedlem satser stort på teknologi som renser luften

Luftrensere produsert i Norge og markedsført og solgt av selskapet, har en unik teknologi som blant annet bekjemper COVID-19. Nå viser laboratorietester lovende resultat når det gjelder fjerning av COVID-19 og andre virus.

Stavangerselskapet Ventitech kan ha skutt gullfuglen i kampen mot bakterier og virus. Selskapet kan melde om at stadig flere både innen helsesektoren, legevakt, kommuner og offentlig virksomhet for øvrig samt barnehager, hoteller og kjøpesentre, vil ha de avanserte luftrenserne deres.

– Tester og uavhengige undersøkelser viser at teknologien kontinuerlig desinfiserer overflater og luft, fjerner smittestoffer og hindrer smitteoverføring. Utstyret drives uten bruk av kjemikalier eller ozon, og bryter ned virus til ufarlige biprodukter. En stor fordel med teknologien er også at den er i drift mens det er ordinær virksomhet og folk i lokalet. Det faktiske utstyret finnes i ulike størrelser, og monteres helt enkelt kun med en stikkontakt i veggen, opplyser eierne av Ventitech, Ralf B. Iwersen og Egil Hansen.

Eierne i Ventitech har 20 år bak seg i bransjen. De står bak luftrensere montert av Westcontroll av Robertson, der teknologi fra det amerikanske selskapet Aerus er en del av konseptet. Stavanger-selskapet opplyser at de allerede har levert en rekke luftrensere til alt fra kommunale virksomheter som legevakt, sykehjem, bo- og omsorgssentre til barnehager, kontorer, hoteller og varehandel over hele Norge.

Stadig større privat interesse

Ved siden av det offentlige markedet samt næringslivet, merker selskapet også økt privat etterspørsel.

– Stadig flere forstår at hjemmeklimaet kan bli bedre og tryggere med denne formen for teknologi. Slik sett er det en god investering i forebygging og god helse, mener Ventitech-eierne.

De legger ikke skjul på at de siste månedenes pandemi har aktualisert fokuset på luftkvalitet, men de to har vært i bransjen lenge og perspektivet på marked, teknologi og produkter er langsiktig.

– Selv om man i moderne boliger legger vekt på luft og innemiljø, snakker vi her om å redusere risiko for sykdom forårsaket av bakterier og virus. Dette handler med andre ord om mye mer enn kun frisk luft, selv om vår teknologi også gir det. Mange har erfaring med såkalte luftrensere, som likevel ofte ikke har noe særlig effekt. De får en helt annerledes og ny opplevelse med vår løsning, sier Ralf B. Iwersen.

En fersk amerikansk undersøkelse og laboratorietest publisert i september, viser at teknologien, som går under navnet Aerus ActivePure og som brukes i Ventitechs luftrensere, dreper COVID-19 på overflater. Testene er gjort av sertifiserte og uavhengige laboratorier i USA.

LES OGSÅ: Smittevern i en liten boks

Ufarliggjør virus i løpet av timer

– Vår erfaring er at stadig flere er bevisst viktigheten av sunn inneluft. Det henger ikke minst sammen med at vår teknologi har dokumentert virkning i forhold til å fjerne bakterier, smittsomme mikroorganismer og virus hvor uavhengige tester viser at systemet er effektivt. At vi her også snakker om dokumentert effekt overfor COVID-19, er selvsagt svært positivt. Vi snakker da både om virus som er i luften og på overflater, sier Egil Hansen.

Uavhengige laboratorietester bekreftet at teknologien dreper COVID-19 virus innendørs. Tester viser også at etter kun 7 timers drift, vil teknologien fortløpende ufarliggjøre nye COVID-19 virus som tilføres et rom.

– Disse resultatene stemmer med de data produsenten selv har operert med. At vi nå har fått en uavhengig bekreftelse på dette, er selvsagt velig positivt. Vi mener våre produkter i dag er det mest effektive system for hurtig og kontinuerlig beskyttelse, sier Ventitech-ledelsen.

Les også: Hvordan kan teknologi forebygge spredning av smitte?

Slik virker luftrensere

Luftrensere defineres innenfor to kategorier: Såkalt aktiv nøytralisering eller rensere som nøytraliserer oppsamlet forurensning. Ventitechs teknologi tilhører den første gruppen, det vil si at den kontinuerlig desinfiserer omgivelsene. Det gjelder ikke bare luft, men også forurensning på overflater.

Aerus-teknologien er patentert internasjonalt, og Ventitech i Stavanger har eksklusive rettigheter til teknologien i det skandinaviske markedet. Ikke ulikt mange andre teknologier, er ActivePure teknologien basert på NASAs høyteknologiske virksomhet.


Teksten er basert på en pressemelding fra Ventitech.

BILDE - REN LUFT: (F.v.) Egil Hansen, , Salgssjef Ventitech, og Ralf B. Iwersen, Daglig leder Ventitech, mener deres system er en god investering i forebygging og god helse. (Foto: Ventitech)

Arkiv