Tjenester:
Nettverk
T:
E:

Andre tjenester

Nettverk

Klyngen motiverer og legger til rette for samhandling og innovasjon på tvers, slik at ulike aktører i helseindustrien finner hverandre og drar i samme retning.

Klyngen er et knutepunkt for samhandling mellom bedrifter, kommuner og offentlige aktører, akademia/FOU institusjoner og investorer. Vi er opptatt av å skape klyngeaktiviteter som bidrar til å bygge nettverk på tvers av dette økosystemet. Nettverk bidrar til økt tillit mellom medlemmene, skaper grobunn for innovasjon og legger til rette for økt grad av god samhandling som styrker helsenæringen.

Vi liker å koble sammen klyngemedlemmer, og vi liker å koble våre medlemmer med relevante aktører utenfor klyngen - både nasjonalt og internasjonalt.


Ønsker du å komme i kontakt med noen i nettverket? Sjekk ut våre medlemssider, eller ta kontakt med en av oss i klyngeadministrasjonen.

Arkiv